Štítek: voda

Společné EKO aktivity Ježečků, Datlíků a Ještěrek

Členové ekotýmu ZŠ a MŠ Vratimov se na začátku školního roku domluvili nasetkání při společných aktivitách. Jedno říjnové odpoledne přivítali malí ekologovéDatlíci...

vánoční strom splněných přání

V rámci kroku informování a spolupráce u tématu VODA jsme se pokusili zajistit vše potřebné vyplývající z analýzy školy a využili jsme v daném kroku...

úspora vody v MŠ

Dali jsme si za úkol hledat a realizovat možnosti ÚSPORY VODY, kromě jiného vyvstal z našich diskuzí cíl-SUD NA DĚŠŤOVKU.Tato akce je příkladem spolupráce...

jak se měří spotřeba vody ve školce

Snažíme se, aby děti pochopily význam vody a její využívání a šetření. V jednom z úkolů jsme společně sledovali spotřebu vody ve školce, děti...

stavba přehrady na školní zahradě

Naší otázkou bylo: KDE SE BERE VODA? Povídali jsme si o vodních tocích a zjistili, že děti neví, co je to přehrada....

jak jsme vyrobili čistírnu vody

Při Analýze v tématu Voda si děti uvědomily, že pitná voda není samozřejmost. Musí se vynaložit hodně úsilí, než k nám voda...

jak můžeme šetřit vodou

Na základě Analýzy jsme se rozhodli si v naší MŠ vyrobit spořiče splachování. Stačily PET lahve a písek. Nápad na výrobu spořiče splachování...

voda pro život i pro radost

Motivaci hrou „Na hledače vody“ shledávám jako velmi úspěšnou a doporučila bych ji. Do označování se zapojily všechny děti. Aktivita: Hledači vody....

hledání studánek

Hledání studánek je akce Ekotýmu, kdy se žáci celé školy snaží na svých výletech najít, vyfotografovat a napsat informace o co největším počtu...

jezírko

Chtěli jsme v naší vesnici ochránit ohrožená místa a zvýšit biodiverzitu. Za podpory projektu Mladí pro klima, Obce Telecí a místního podnikatele a školy jsme...