Certifikace Bronzové cesty Ekoškoly

kdy a jak zažádat o Certifikaci Bronzové cesty?

1. Vyplňte sebehodnotící kritéria (pro  nebo pro ZŠ/SŠ), podle kterých zjístíte svou aktuální míru zapojení do programu a také množství bodů, které vám chybí k Certifikátu Bronzová cesta. Zjednodušeně lze říci, že máte nárok se o Certifikát ucházet, pokud jste:

  • vytvořili Ekotým
  • prošli alespoň jedno téma
  • dotkli se všech 7 kroků nebo jste některé kroky zvládli na nejvyšší úrovni

2. Pokud dosáhnete dostatečného počtu bodů, kdykoliv během školního roku (nejpozději však do 15. května) vyplňte přihlášku k Certifikaci a přílohy,  Přílohy stačí ve formě čitelné fotky, skenu či sdílení přes odkaz. Fotky či skeny pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

3. Tímto formulářem zašlete přílohy:

co vás na cestě určitě potká?

  • do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění
  • do 5 týdnů od přihlášení škola obdrží do dokumentu 8 otázek zpětnou vazbu, která obsahuje ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu
  • po kontrole splnění kritérií škola obdrží emailem mezinárodní Certifikát za projití Bronzové cesty

co získáte? kromě mnoha skvělých zkušeností...

  • Certifikát o projití Bronzové cesty mezinárodního programu Ekoškola