projekty

Děláme je pro ekoškol(k)y i širokou veřejnost.

kampaň obyčejného hrdinství

  • aneb od malých činů k velkým dopadům
  • 7 dní výzev, kdy můžeš změnit svět
  • pro týmy i jednotlivce

studentské konference ekoškoly: změňme klima

  • přednášející z řad teenagerů i starších + panelová diskuze
  • zaměřeno na účastníky ve věku 12 - 19 let
  • možnost zúčastnit se online i prezenčně v Praze
  • záznamy ze všech ročníků sestříhány do jednotlivých přednášek a dostupné přímo na webu Ekoškoly

klimatické hry

  • herní klimatické lekce pro ZŠ a SŠ
  • získáte více znalostí
  • vzbudíte větší zájem u dětí

klimaprůzkum

Pracovní listy, která vám ukáží, jak vaše škola, klubovna nebo domácnost přispívá je změně klimatu nebo pomáhá zmírňovat její důsledky.

klimakurz

Klimatická změna je tu. Jak o ní učit? S kurzem to pro vás bude lehčí a pro děti motivující. Kurz připravilo vzdělávací centrum TEREZA, které v ČR koordinuje Ekoškolu, tedy jsme se na něm podíleli i my.

menu pro změnu

V rámci projektu Menu pro změnu vznikly pracovní listy a materiály, které jsou zpracovány detailněji a zvlášť pro jednotlivé stupně vzdělávání. Na webu projektu najdete také Dotazník pro rodiče i s metodikou pro jeho zpracování a součástí jsou také Otázky pro školní jídelnu.

odpovědná spotřeba

V rámci projektu Odpovědná spotřeba vznikly pracovní listy a materiály, které jsou zpracovány detailněji a zvlášť pro jednotlivé stupně vzdělávání.

ekoklubovny

Ekoklubovna je o týmech skautů a skautek, kteří mají rádi svoji klubovnu nebo základnu a chtějí zároveň zlepšovat životní prostředí. Stejně jako skautská výchova i Ekoklubovna je o způsobu práce a cestě, kterou se vydáme. S tou Ekoklubovňákům pomáhá metodika 7 kroků, která je vede přes kritické myšlení a analyzování dat k vytváření a realizaci plánů ke skutečným změnám.