Certifikace Zelené cesty Ekoškoly

v kostce...

Získáním Certifikátu Zelené cesty ukazujete, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou Vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích dostatečného počtu bodů pro Zelenou cestu, proběhne na Vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. V případě úspěšného auditu vám při slavnostním vyhlášení v senátu PČR na konci školního roku předáme Certifikát za projití Zelené cesty, cedulí a Zelenou vlajku. Tento mezinárodní titul se obhajuje každé 3 roky.

jak vypadá předání titulů Ekoškola?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

kdy a jak zažádat o Certifikaci Zelené cesty?

1. Vyplňte sebehodnotící kritéria (pro  nebo pro ZŠ/SŠ), podle kterých zjístíte svou aktuální míru zapojení do programu a také množství bodů, které vám chybí k Certifikátu Zelená cesta. Zjednodušeně lze říci, že máte nárok se o Certifikát ucházet, pokud jste:

  • prošli jste se všech 7 kroků
  • zvládli jste většinu kroků na vyšší než druhou úroveň
  • zpracovali jste kompletně jedno až dvě témata

2. Pokud dosáhnete dostatečného počtu bodů, tak do 31. října vyplňte přihlášku k auditu. Tím dáváte najevo, že v daném školním roce chcete získat nebo obhajovat titul programu Ekoškola.

3. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu ozve na email nebo telefonicky konzultant Ekoškoly a dohodne si s vámi termín konzultace k auditu. Během konzultace vám pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluví si s vámi termín auditu, který by měl proběhnout v době od listopadu do 5. května.

4. Po domluvě s konzultantem zašlete tímto formulářem přílohy:

5. Audit se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

6. Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu. Zpětná vazba bude zaznamenána v dokumentu „Zpráva z auditu“ a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola.

co získáte? kromě mnoha skvělých zkušeností...

  • Certifikát o udělení mezinárodního titulu Ekoškola
  • smaltovanou ceduli Ekoškola pro umístění na fasádu školy
  • velkou zelenou vlajku s logem Ekoškoly pro umístění na budovu školy