Certifikace Zelené cesty Ekoškoly

v kostce...

Získáním Certifikátu Zelené cesty ukazujete, že skrze plně realizovanou metodiku 7 kroků u dětí rozvíjíte schopnost a ochotu aktivně a samostatně zlepšovat životní prostředí a ovlivňujete tak i celou vaši školu. Jakmile dosáhnete v kritériích dostatečného počtu bodů pro Zelenou cestu, může proběhnout na vaší škole konzultace a pak audit s dětmi z Ekotýmu. V případě úspěšného auditu vám při slavnostním ocenění na Staroměstské radnici v Praze v červnu předáme Certifikát za projití Zelené cesty, cedulí a Zelenou vlajku. Tento mezinárodní titul se obhajuje každé 3 roky.

jak vypadá předání titulů Ekoškola?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

kdy a jak zažádat o Certifikaci Zelené cesty?

1. Vyplňte sebehodnotící kritéria (pro  nebo pro ZŠ/SŠ), podle kterých zjístíte svou aktuální míru zapojení do programu a také jestli množství bodů, které jste nasbírali, dosahuje úrovně na Certifikát Zelené cesty. Zjednodušeně lze říci, že máte nárok se o Certifikát ucházet, pokud jste:

  • prošli se všech 7 kroků
  • zvládli většinu kroků na 50 % a více
  • zpracovali kompletně jedno až dvě témata

2. Jakmile dosáhnete dostatečného počtu bodů, klikněte v členské sekci Ekoškola (přístupové údaje jsou zaslány na email při registraci do programu Ekoškola) na tlačítko Hlásím se na Zelenou certifikaci a postupujte podle jednoduchého průvdoce. Na certifikaci Zelené cesty je třeba se přihlásit nejpozději do 31. října daného školního roku.

3. Škole, která již odeslala přihlášku, se od 1. listopadu do 15. listopadu ozve na email nebo telefonicky konzultant Ekoškoly a dohodne si s vámi termín konzultace před auditem. Během konzultace vám pomůže zhodnotit stav realizace programu a domluví si s vámi termín auditu, který by měl proběhnout v době od listopadu do 5. května.

4. Po domluvě s konzultantem mu zašlete přílohy:

5. Audit se odehrává na škole a trvá cca 4 hodiny. Auditor se setká s koordinátorem programu, žáky z ekotýmu a vedením školy. Přibližný průběh hodnotící návštěvy najdete zde.

6. Zpětnou vazbu (Zprávu z auditu) obdrží škola do 1 měsíce od auditu a bude obsahovat ocenění a doporučení ke všem 7 krokům v programu Ekoškola a ekologickému provozu na škole. Zároveň auditor nabídne možná řešení a následné kroky k další cestě v programu Ekoškola.

co získáte? kromě mnoha skvělých zkušeností...

  • certifikát o udělení mezinárodního titulu Ekoškola
  • smaltovanou ceduli Ekoškola pro umístění na fasádu školy
  • velkou zelenou vlajku s logem Ekoškoly pro umístění na budovu školy