proč se zapojit?

Největší vzdělávací program na světě,
který vede mladé lidi k udržitelnému
způsobu života.

Naším cílem je dát dětem a mladým lidem motivaci a sílu, aby dokázali
samostatně a aktivně
zlepšovat životní prostředí.
A to především v místě, kde žijí.

Program Ekoškola reaguje na skutečnost, kterou ukazují výzkumy*: Velká část lidí v ČR přesvědčena, že nedokáží řešit environmentální problémy nebo mají jako jednotlivci na ně zanedbatelný vliv.

* např.: Krajhanzl, J., Chabada, T., Svobodová, R. (2018). Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí. Reprezentativní studie veřejného mínění. Masarykova Univerzita, Brno

chcete si prohlédnout výsledky dalších výzkumů o Ekoškole?

Participace očima žáků a koordinátorů (Krajhanzl, 2012)

Rozsáhlý výzkum provedený na vzorku více než 1000 náhodně vybraných žáků 7. - 9. tříd z 35 škol zapojených do programu Ekoškola. Prostřednictvím dotazníků, na které odpovídali učitelé – koordinátoři Ekoškoly, členové Ekotýmu a ostatní žáci z Ekoškol, jsme mapovali, jakým způsobem se žáci zapojují do realizace Ekoškoly a co ovlivňuje jejich ochotu k participaci. Toto jsou některá z nejdůležitějších zjištění výzkumu: - Program Ekoškola je žáky na školách vysoce oceňován: 96% členů Ekotýmu program Ekoškola hodnotí pozitivně. 94% členů Ekotýmu kladně hodnotí školní koordinátory Ekoškoly. 96% členů Ekotýmů vnímá své členství pozitivně. 77 % rodin zúčastněných žáků by ji hodnotilo pozitivně. Členové Ekotýmu i další žáci oceňují na Ekoškole zejména to, že jejím prostřednictvím mohou dělat něco prospěšného (pro svou školu, pro životní prostředí apod.) a že přináší možnost se něco nového naučit či poznat, v čem je kdo dobrý. Ekoškola pravděpodobně posiluje přesvědčení žáků, že mohou ovlivnit dění ve své škole: nejenže jsou o svých možnostech ovlivňovat věci ve škole více přesvědčeni členové Ekotýmu než ostatní žáci, ale s délkou členství v Ekotýmu toto přesvědčení roste a žáci ze škol s titulem věří tomu, že mohou ovlivňovat dění ve své škole, více než žáci ze škol bez titulu.

už víte, co je program ekoškola?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

máte raději příklad z praxe?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Kompletní seznam přínosů pro každý ze 7 kroků metodiky je uveden na Pavučině rozvoje.

co ekoškolou rozvinete?

  • Dělá školu šetrnější k životnímu prostředí.
  • Zapojuje místní komunitu do života školy a školu do života komunity.
  • Umožňuje žákům rozvíjet klíčové kompetence užitečné pro jejich další život.
  • Posiluje demokracii ve škole a partnerský přístup dospělých a dětí.
  • Pokud dokážete ovlivnit vaši školu, dokážete ovlivnit i svět kolem sebe

co členstvím získáte?

Prémiové materiály, semináře a další služby.

co na to říkají učitelé, kteří už se do programu zapojili?

Koordinuji program Ekoškola již šestým rokem a další aktivity spojené s environmentální výchovou. Baví mě práce se žáky v Ekotýmu, kde rádi připravujeme akce pro celou školu a snažíme se přispět ke zlepšení životního prostředí naší školy, jejího okolí i vztahu mladých lidí k němu.
Eva Bláhová - učitelkaZŠ Úprkova (Hradec Králové)
Baví mě práce s Ekotýmem a daří se mi úspěšně podporovat jeho aktivity ve škole i mimo ni. Program na škole koordinuji od samotného začátku, tedy od roku 2007. Své zkušenosti s programem ráda sdílím s pedagogy z dalších zapojených škol.
Hana Vaněčková - učitelkaZŠ a MŠ Povrly (Ústí nad Labem)
Program Ekoškola nám všem dospělým pomohl více naslouchat dětem. Pomáhá jim plnit jejich sny a plány, jak by měla vypadat škola podle nich, a uvést je ve skutečnost.
Jana Mikešová a Dagmar BouchalováZŠ Trávník (Přerov)
Program Ekoškola nám hodně pomohl s reputací školy. Dříve nás brali jako tu nejhorší školu a teď o nás říkají: "No to je ta škola, kde se toho hodně změnilo." Tyto změny pak pomohly v rozhodování rodičů o tom, kam dají svoje dítko do 1. třídy.
Hana Gdulová - koordinátorka EkoškolyZŠ Švermova (Liberec)

přidejte se k tisícům zapojených učitelů v ČR:

0
zemí světa
0
škol na Zemi
0
škol v ČR
0
učitelů v ČR
0
dětí v ČR

které školy jsou zapojeny v ČR?

záznam webináře Ekoškola v kostce

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video