úrovně ekoškolí certifikace

Získejte takovou, která vám vyhovuje.

Certifikaci udělujeme ve 3 úrovních neboli cestách dle míry (nikoliv délky) zapojení školy do programu: Bronzová, Stříbrná a Zelená cesta. Můžete tedy získat certifikaci dle vašich možností a potřeb se zapojit. V průběhu certifikace vás podpoříme prostřednictvím online konzultací, webinářů a seminářů.

k čemu je certifikace dobrá?

 • ujistíte sebe i okolí, že jdete správným směrem
 • získáte ocenění práce vaší i vašich studentů či dětí
 • součástí je zpětná vazba, tedy co na vás oceňujeme a doporučení dalšího vašeho rozvoje
 • zvyšuje prestiž školy

o jakou úroveň zažádat?

Tabulka kritérií hodnotících míru zapojení vám na tuto otázku automaticky odpoví. Stačí ji stáhnout a vyplnit.

Omlouváme za dočasnou nedostupnost kritérií pro ZŠ a SŠ, na jejichž aktualizaci právě intenzivně pracujeme. Při přihlašování k auditu však kritéria nepotřebujete a pro orientaci, zda se hlásit na Certifikaci Bronzové, Stříbrné či Zelené cesty můžete zatím využít naše nové ESKa - Ekotýmácké Sebehodnotící Karty.
kancelář programu Ekoškola

Kritéria pro ZŠ a SŠ budou ke stažení opět dostupná nejpozději za

Bronzová cesta

 • vytvořili jste Ekotým
 • dotkli jste se všech 7 kroků nebo jste některé kroky zvládli na nejvyšší úrovni
 • prošli jste alespoň jedno téma
Detaily a žádost o Certifikaci Bronzové cesty

Stříbrná cesta

 • vytvořili jste Ekotým a provedli jste Analýzu a Plán činností
 • prošli jste se všech 7 kroků na druhé úrovni nebo jste zvládli výše zmíněné kroky na nejvyšší úrovni
 • prošli jste alespoň jedno téma
Detaily a žádost o Certifikaci Stříbrné cesty

Zelená cesta

 • prošli jste se všech 7 kroků
 • zvládli jste většinu kroků na vyšší než druhou úroveň
 • zpracovali jste kompletně jedno až dvě témata
Detaily a žádost o Certifikaci Zelené cesty