s Ekoškolou k udržitelné budoucnosti 2.0

Období realizace: leden 2022 až prosinec 2024.

Projekt S Ekoškolou k udržitelné buducnosti 2.0 zlepšuje a rozvíjí kompetence dětí a mládeže, aby dokázali samostatně a aktivně zlepšovat životní prostředí v místě kde žijí a dokázali se angažovat i za jeho hranicemi. A to prostřednictvím realizace dlouhodobého mezinárodního programu Ekoškola v minimálně 400 mateřských, základních a středních školách v celé České republice.

Projekt skrze zavedenou metodiku Ekoškoly podporuje cílové skupiny ve vzdělávání o klimatu, udržitelném spotřebitelství, předcházení odpadům i prohlubování vztahu k přírodě skrze učení venku. A to nejen v rámci znalostí, ale hlavně v rozvoji dovedností a schopností reálně něco měnit ve své lokalitě.

Projekt tak reaguje na aktuální výzkumy, jako je Vztah české veřejnosti k přírodě a životnímu prostředí z roku 2018 (Masarykova Univerzita), které jasně uvádí, že pouze 28 % lidí z České republiky je schopno a ochotno se reálně angažovat pro zlepšení stavu životního prostředí. Ekoškola se snaží tento trend zvrátit díky podpoře a vzdělávání mladých lidí a tento projekt tomu přímo pomáhá.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

www.sfzp.czwww.mzp.cz