K9

naplňujeme potřeby klimatického vzdělávání

Projekt staví na principu gamifikace klimatického vzdělávání. Vytváří jednoduché, kdykoliv uchopitelné aktivity, miniprojekty a tipy, jak naplňovat s týmem dětí klimatická vzdělávací doporučení vycházející z výzkumů potřeb českých dětí.

K9 BASE CAMP
Dětem pomáháme naplňovat jejich potřeby z hlediska klimatického vzdělávání zábavnou a motivační formou skrze hru plnou výzev.

 K9 Šerpa
Učitelům dáváme snadno uchopitelný prostředek pro vzdělávání a zároveň jim otevíráme příležitost se osobně dál posunout skrze vlastní rozvoj.

 K9 akademie
Aktivním dětským týmům i jednotlivcům otevíráme možnost „akademie“, která bude cílit na rozvoj vyšších akčních kompetencí v oblasti změn klimatu.

Projekt K9 přichází s řešením, které se opírá o principy toho nejlepšího z mezinárodního programu Ekoškola z hlediska dopadu, ale přitom vytváří nízkoprahovou, atraktivní a snadno uchopitelnou verzi klimatického vzdělávání a rozvoje pro děti a učitele.  Projekt využívá prvky gamifikace (hry, jako motivačního a vzdělávacího rámce) a v rámci aktivit pokrývá obsah od komunikace a vzdělávání, přes fyzikální souvislosti, systémová řešení, osobní a komunitní rovinu až po řešení a přemýšlení o aplikaci mitigačních a adaptačních opatření. 

Nejde jen o to vzdělávat,
ale vzdělávat zábavně, motivačně a jednoduše.

Konference ZMĚŇME KLIMA

Konference od mladých lidí pro maldé lidi na různá témata spojená se změnou klimatu. Konference probíhá formou PECHA KUCHA prezentací s následnými debatami.

V rámci K9 akademie v roce 2024 vystoupili na konferenci tito řečníci:

 

Studentské Klimapřednášky

Studentské vzdělávací přednášky postavené na formě TED talk. Krátké, vizuální a informačně nabušené prezentace od středoškoláků a vysokoškoláků.

V rámci K9 akademie v roce 2024 vznikly tyto přednášky: