Certifikace Stříbrné cesty Ekoškoly

kdy a jak zažádat o Certifikaci Stříbrné cesty?

1. Vyplňte sebehodnotící kritéria (pro  nebo pro ZŠ/SŠ), podle kterých zjístíte svou aktuální míru zapojení do programu a také množství bodů, které vám chybí k Certifikátu Stříbrná cesta. Zjednodušeně lze říci, že máte nárok se o Certifikát ucházet, pokud jste:

  • vytvořili jste Ekotým
  • prošli jste alespoň jedno téma
  • provedli jste Analýzu a Plán činností
  • prošli jste se všech 7 kroků na druhé úrovni nebo jste zvládli výše zmíněné kroky na nejvyšší úrovni

2. Pokud dosáhnete dostatečného počtu bodů, kdykoliv během školního roku (nejpozději však do 15. května) vyplňte přihlášku k Certifikaci a přílohy,  Přílohy stačí ve formě čitelné fotky, skenu či sdílení přes odkaz. Fotky či skeny pojmenujete tak, aby bylo zřejmé, o jaký výstup se jedná.

3. Tímto formulářem zašlete přílohy:

co vás na cestě určitě potká?

  • do 2 týdnů od přihlášení školu kontaktuje auditor, potvrdí správnost zaslaných materiálů nebo požádá o jejich doplnění
  • do 5 týdnů od přihlášení škola obdrží do dokumentu 8 otázek zpětnou vazbu, která obsahuje ocenění a doporučení k dosud realizovaným krokům v programu
  • po kontrole splnění kritérií škola obdrží poštou mezinárodní Certifikát za projití Stříbrné cesty a smaltovanou ceduli Ekoškola

co získáte? kromě mnoha skvělých zkušeností...

  • Certifikát o projití Stříbrné cesty mezinárodního programu Ekoškola
  • smaltovanou ceduli Ekoškola pro umístění na fasádu školy