studentské konference o klimatu

Od roku 2021 pořádáme konference pod názvem Změňme klima.

Konference jsou zaměřeny na mladé lidi ve věku 12 až 19 let, přičemž je najdeme v řadách publika i přednášejících. Přednášející odpovídají na otázky jako...

  • Je vůbec možné začít něco dělat proti klimatické změně už na základní škole?
  • Co když nám nefandí okolí nebo nevíme, jak na to?
  • Jak se nenechat odradit neúspěchem, když jsme ještě sami na začátku svojí cesty?
  • Jak malá aktivita má vůbec smysl?

konference Změňme klima 2024

  • koncem ledna 2024
  • online i prezenčně v Praze
  • téma: upřesníme

přednášky z minulých konferencí

VEDENÍ EKOLOGICKÉHO TÝMU JE JEN ZAČÁTEK

Ludmila Kozlová

Středoškolačka a držitelka Ceny Josefa Vavrouška v kategorii do 26 let. V Prachaticích rozjela nezávislý ekologický tým pro spolužáky. "Obdivuji naši moudrost a vnitřní sílu, že se dokážeme sami v sobě vypořádat s náročnými scénáři a smysluplně je pojmout, zatímco nad nimi mnozí zavírají oči. Vytrvejme, tvořme to, co nás naplňuje a na co stačíme, a radujme se z našeho přínosu, protože trápením nepomůžeme a potřebujeme ještě dlouho motivovaně pracovat."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

TAJEMSTVÍ ÚSPĚCHU: VYTRVALOST A SPOLUPRÁCE

Petra Šimonová

Pedagožka a metodička. V současnosti vede Ekotým na ZŠ Jílové u Prahy. "Jsem velmi ráda, že současná mladá generace už nemá potřebu zpochybňovat závažnost klimatických změn a rozumí tomu, že je potřeba něco dělat tady a teď.  Mezi žáky základní školy, které potkávám nejčastěji, se budoucí zapálení klimatičtí lídři objevují nenápadně. Když se ale o klimatických změnách bavíme, přichází se spoustou dobrých nápadů."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

POD POKLIČKOU EKOKLUBOVEN

Eliška Tůmová

Skautka, vysokoškolačka, vede Ekoklubovnu v Rožmitále pod Třemšínem. "Obdivuji odvahu těch, kteří se nebojí klimatická témata otevírat a diskutovat o nich. Nezáleží přece na věku, když se zajímáme, co se děje kolem nás, co se dít bude a jak můžeme budoucnost ovlivnit právě teď."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ŠKOLNÍ LES A NADĚJE

Martin Kříž

Lektor a metodik, ředitel Chaloupky, o. p. s. Podílí se na projektu Školní les a filmu Lesní žal. "Když jsem se setkal se středoškoláky stávkujícími v Brně za klima, tak připravené, v problematice zorientované a navíc zdravě naštvané středoškoláky jsem nečekal. Byla to elita brněnských škol, měli to v hlavách srovnané, kriticky mysleli, o tématu toho opravdu hodně věděli. Pokud tito lidé budou řídit společnost v budoucích dvaceti letech, přestávám mít o Zemi obavy."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

NALEZENÍ SMYSLU I V CHAOSU

Tadeáš Kula

Zakladatel a CEO cirkulárního, udržitelného knihkupectví Reknihy. "Pozoruji kolem sebe opravdu obrovskou chuť pouštět se do řešení té možná největší krize tohoto a příštího století. Každý po své ose nebo ve vzájemné pomoci, přispívají svým dílem. Já jsem za to, že musí být hlavně dostatek energie a chuti s problémy kolem sebe něco dělat. A jsem v úžasu, kolik takové energie tu vidím."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

PANELOVÁ DISKUZE 2023

Závěrečná část konference Změňme klima 2023. Přednášející diskutují dotazy jak z publika, tak z online živého vysílání. Moderuje Petr Vacek.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DOPADY ZMĚNY KLIMATU V ČR

Zdeněk Žalud

Na Mendelově univerzitě v Brně vyučuje předměty zaměřené na vazby mezi počasím a krajinou. Mladým lidem vzkazuje: "O problémy se zajímejte, oslovujte rodiče, učitele nebo dokonce i místní politiky. Nenechte si vzít budoucnost! Aktivně za ni bojujte! V oblasti klimatu ještě rozhodně není pozdě."

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

STUDENTI A KLIMATICKÝ AKTIVISMUS

Klára Bělíčková

Studuje střední školu a angažuje se v klimatickém hnutí Fridays for Future, které pořádá páteční stávky pro klima. Mladým lidem vzkazuje: „Nezáleží na tom, kolik vám je let, do jaké školy chodíte nebo jaké máte zkušenosti. Každý z nás má sílu něco změnit. Nemusíte hned organizovat demonstrace, nemusíte hned vysadit celý les, každý první krůček se počítá.“

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

STUDENTI SNIŽUJÍ EMISE VE MĚSTĚ

Michal Bačovský

Ve Žďáru nad Sázavou je garantem koncepce Smart City, tedy „Chytrý Žďár“. Mladým lidem vzkazuje: „Můžete výrazně přiložit ruku k dílu. Právě od vás musí přijít impulzy ke změně fungování měst, protože dospělí se to bojí udělat. Osobní příklad vždy přesvědčí nejvíce.“

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZMĚNA KLIMATU Z POHLEDU MÉDIÍ

Hana de Goeij

Pracuje v celostátním médiu jako vedoucí udržitelného natáčení a obsahu. Mladým lidem vzkazuje: "Změny klimatu jsou globální problém, každý z nás ale může přispět k jeho řešení. Stačí používat selský rozum. Klíčem k úspěchu je obecné snížení spotřeby čehokoliv. Umíte třeba štupovat ponožky?"

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ZELENÁ ENERGIE A ČR?

David Šeda

Vykonává funkci programového manažera strategie udržitelnosti ve firmě zajišťující distribuci energií. Mladým lidem vzkazuje: „Nepropadejte v souvislosti s ochranou životního prostředí panice – i malá změna v našem chování může mít dalekosáhlé pozitivní dopady. Důležité je táhnout za jeden provaz!“

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK KOMUNUKOVAT O ZMĚNĚ KLIMATU

Jan Krajhanzl

Sociální psycholog a ekopsycholog. Dlouhodobě zkoumá postoje a chování české veřejnosti v environmentálních otázkách. Zajímá se o komunikaci ochrany přírody, životního prostředí a změny klimatu směrem k veřejnosti, a motivaci lidí pro ochranu životního prostředí.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

DATA O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ

Ondráš Přibyla

Teoretický fyzik, lektor, mediátor a konzultant. Rád pomáhá lidem hlouběji porozumět situaci nebo problému, aby pak mohli hledat praktická a dlouhodobá řešení.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

CO MŮŽEME DĚLAT V ČASECH KLIMATICKÉ KRIZE

Tadeáš Žďárský

Studuje Humanitní environmentalistiku na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Věnuje se kritické pedagogice a konkrétně kritickému environmentálnímu vzdělávání. Jako metodik a lektor pracuje pro organizace Lipka a NaZemi.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

JAK DOBŘE UČIT O ZMĚNĚ KLIMATU

Petr Daniš

Působí jako ředitel vzdělávacího centra TEREZA a předseda Sítě středisek ekologické výchovy Pavučina. Několik let popularizuje téma, proč děti potřebují kontakt s přírodou, učení venku a svobodnou hru pro svůj zdravý a všestranný rozvoj.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

ČLOVĚK, VÍRA A PÉČE O SVĚT

Josef Prokeš

Kněz českobudějovické diecéze. Věnuje se pastoraci mládeže, je diecézním duchovním rádcem skautů. Kromě toho je také horolezec a spisovatel. Snaží se přiblížit křesťanská témata, ke kterým přistupuje s otevřeností, širší veřejnosti.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Za mediální podporu děkujeme časopisu Sedmá generace vydávanému Hnutím Duha. Za financování konference děkujeme Nadaci OSF:

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP aNorska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP aNorska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko aNorsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.