klimaprůzkum

Pracovní listy, která vám ukáží, jak vaše škola, klubovna nebo domácnost přispívá ke změně klimatu nebo pomáhá zmírňovat její důsledky.

Jaký dopad má vaše škola nebo domácnost na změnu klimatu?
Jak zapojit mladé lidi a rozvíjet jejich angažovanost?

co získáte

Program pro děti i dospělé

rozvíjející práci s daty, průzkum okolí a týmovou spolupráci.

Konkrétní data

o vašem dopadu na klima v různých oblastech každodenního života.

Cestu

jak svůj dopad zmírnit.

jak na to?

Sbírejte (doma či ve škole) a zapisujte data do tabulek a tabulky za vás spočítají váš dopad na změnu klimatu.

co je mitigace?

Předcházení, zmírnění či zpomalení změny klimatu.

co je adaptace?

Přizpůsobení se změně klimatu a snížení naší zranitelnosti vůči jejím dopadům.