klimaprůzkum

Pracovní listy, která vám ukáží, jak vaše škola, klubovna nebo domácnost přispívá ke změně klimatu nebo pomáhá zmírňovat její důsledky.

Jaký dopad má vaše škola nebo domácnost na změnu klimatu?
Jak zapojit mladé lidi a rozvíjet jejich angažovanost?

Máme tedy pro vás výkumné badatelské projekty, kde budete hledat a zjišťovat různá data a informace.
Díky interaktivním formulářům a grafům následně zjistíte svůj dopad.

co získáte

Program pro děti i dospělé

rozvíjející práci s daty, průzkum okolí a týmovou spolupráci.

Konkrétní data

o vašem dopadu na klima v různých oblastech každodenního života.

Cestu

jak svůj dopad zmírnit.

pro koho to je?

Ideálně pro středoškoláky, 2. stupeň ZŠ, skautské oddíly...

jak na to?

Sbírejte (doma či ve škole) a zapisujte data do tabulek a tabulky za vás spočítají váš dopad na změnu klimatu.

co je mitigace?

Předcházení, zmírnění či zpomalení změny klimatu.

co je adaptace?

Přizpůsobení se změně klimatu a snížení naší zranitelnosti vůči jejím dopadům.