doprava a klima

Doprava je v současné době jedním z hlavních přispěvatelů emisí skleníkových plynů na světě. Pojďte zjistit, jak na tom jste!

co budete zjišťovat

Počty lidí dopravující se do školy a ze školy šetrnou nebo nešetrnou dopravou.

co vám data ukáží

Například kolik emisí produkuje vaše škola vlivem dopravy a jaké množství stromů by bylo zapotřebí k jeho neutralizaci. A mnohem víc!

proč se věnovat tomu, jak se dopravujeme?

Doprava je v současné době jedním z hlavních přispěvatelů emisí skleníkových plynů na světě. V České republice se na produkci všech emisí podílí z 16 %. Z toho 59 % produkuje pouze silniční doprava, o zbytek se dělí letecká, nákladní a železniční doprava.

Naše škola, naše rodina i my jako jednotlivci můžeme přispět ke snížení produkce emisí oxidu uhličitého jen změnou našeho chování a využíváním ekologičtějších druhů nebo způsobů dopravy. Tato změna dřív nebo později přijde, celá Evropa i naše země k tomu směřuje skrze Zelenou dohodu. Tak tomu pojďme pomoc!