klima hrou

"Povídej - zapomenu. Ukaž - zapamatuji si. Vyzkoušejme – porozumím."
Carl Orff - německý skladatel a pedagog

herní klimatické lekce pro ZŠ a SŠ

 • Zariskujte si spolu
 • Najděte cestu bludištěm
 • Projděte si den s rodinkou Tchořových
 • Bojujte proti Stand by režimu
 • Snězte tolik, kolik můžete
 • Seznamte se s profesorem Pršálkem

co díky herním klimatickým lekcím získám?

Zahrajete si s dětmi

krátké i delší vzdělávací hry související s tématem změna klimatu (spotřebou, energiemi, souvislostmi…)

Získáte více znalostí

ohledně klimatických změn a opatření, která s nimi souvisí.

Vzbudíte větší zájem u dětí

tak, že vstoupíte s dětmi do nelehkého tématu lehce a zábavně.

jaké hry jsou v nabídce?

hry pro 1. stupeň ZŠ

 • Riskuj - Týmová hra, ve které si žáci ověří a získají nové znalosti zábavnou formou ve 3 variantách hry.
 • Najdi cestu - Žáci si vyzkoušejí, jaké mají znalosti z oblasti ekologického rovozu. Součástí hry jsou týmovací a pohybové aktivity. Po zodpovězení otázek získají kód, díky kterému mohou zkusit projít bludištěm.
 • Můj den - Zamyšlení se nad tím, jaké činnosti během dne ovlivňují klima. V týmech pak žáci vytvoří návody, jak dopad na klima u jednotlivých činností snížit. Na závěr si každý zvlášť stanoví 3 předsevzetí, u kterých činností by sám chtěl své chování změnit.
 • Já a můj život - Žáci si vyzkouší, prostřednictvím zážitkové strategické hry, jak se může v rodině hospodařit s jídlem. V rámci hry musí promýšlet své zásoby, vyhodnocovat i vymýšlet strategie, jak pokrýt svou denní potřebu jídla i jak nakládat s přebytečným jídlem.

hry pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

 • Riskuj - Týmová hra, ve které si žáci ověří a získají nové znalosti zábavnou formou ve 3 variantách hry (stejný princip jako u 1. st., ale složitější otázky).
 • Najdi cestu - Žáci si vyzkoušejí, jaké mají znalosti z oblasti ekologického provozu. Součástí hry jsou týmovací a pohybové aktivity. Po zodpovězení otázek získají kód, díky kterému mohou zkusit projít bludištěm (stejný princip jako u 1. st., ale složitější otázky).
 • StandBy - Cílem všech je snažit se ve svých fiktivních domovech vypnout co nejvíce spotřebičů a ušetřit tak co nejvíc peněz i emisí CO2.
 • Já a můj život - Žáci si vyzkouší, prostřednictvím zážitkové strategické hry, jak se může v rodině hospodařit s jídlem. V rámci hry musí promýšlet své zásoby, vyhodnocovat i vymýšlet strategie, jak pokrýt svou denní potřebu jídla i jak nakládat s přebytečným jídlem.

herní klimatické lekce vznikly díky projektu "Herní klimatické lekce, aneb jak nejlépe připravovat děti na klimatické změny"

Projekt vytváří nové a snadno uchopitelné nástroje a přístupy vedoucí ke vzdělávání o změně klimatu pro učitele, rodiče, vedoucí zájmových organizací, pořadatele akcí pro veřejnost a další, kteří se podílejí na výchově, vzdělávání a vedení dětí v rámci měst a obcí.

Skrze rychlé zážitkové hry a únikovou hru děti rozvíjí týmovou spolupráci, získávají faktické informace o změnách klimatu, adaptačních a mitigačních opatřeních a rozvíjí emoční a sociální inteligenci. Zároveň je hry vedou k porozumění vztahů mezi příčinou a následkem a zvyšují jejich motivaci se klimaticky angažovat.

Hry jsou navržené tak, aby se daly opakovat a tím pomáhaly dětem fixovat své vědomosti a prohlubovat znalosti.

Projekt je podpořen z rozpočtu ministerstva životního prostředí ČR.