biodiverzita a klima

Pestrost prostředí má obrovský význam pro jeho stabilitu, přírodní vazby a zachování koloběhu vody a živin včetně skleníkových plynů. Pojďte zjistit, jak na tom jste!

co budete zjišťovat

Jaké druhy rostlin nám rostou na zahradě, případně i jací živočichové tam žijí.

co vám data ukáží

Například jak druhová bohatost rostlin přispívá k pohlcování CO2. A mnohem víc!

proč se věnovat biodiverzitě v okolí školy?

Pestrost prostředí má obrovský význam pro jeho stabilitu, přírodní vazby a zachování koloběhu vody a živin včetně skleníkových plynů. Pro jednoduchost budeme uvažovat o biodiverzitě jako o počtu druhů rostlin a živočichů na jednotku plochy. Biodiverzita i její vztah ke schopnosti pohlcovat CO2, je dlouhodobě předmětem vědeckých diskuzí. Zobecnění, která použijeme v našem pracovním listu, neplatí za každé situace. Liší se podle prostředí, zeměpisné šířky, velikosti plochy, nadmořské výšky, množství srážek a dalších. Přesto zkusíme vyhodnotit, kolik CO2 mohou pohltit rostliny v různorodém prostředí, aniž bychom započítávali počet vzrostlých stromů, které mají největší vliv. A zároveň vám pracovní listy pomohou zmapovat počet živočišných druhů - to sice nemá přímý vliv na pohlcování CO2, ale může poukazovat na význam vazeb a stálost prostředí, a nepřímo i souvislost s koloběhem CO2 a biodiverzitou rostlin.