udržitelnost věcí a klima

Udržitelnost věcí a produktů souvisí hlavně s odpadovým hospodářstvím.
Pojďte zjistit, jak na tom jste!

proč se věnovat udržitelnosti věcí a produktů?

Udržitelnost věcí a produktů souvisí hlavně s odpadovým hospodářstvím. Odpady se v našich domácnostech podílí na produkci emisí z 13 %. Po bydlení, dopravě a jídle tedy představují největší zátěž našich občanských životů. Velkou většinu (85 %) z těchto emisí mají na svědomí obaly a zboží, které vyhazujeme.

Proto je nejdůležitější vzniku odpadů předcházet, vybírat materiály a zboží, které vydrží dlouhodobě a teprve, když už nejde věc opravit nebo jinak použít, je potřeba ji vytřídit do správného kontejneru. V tomto pracovním listu se podíváme na to, jaký dopad na klima má naše znovuvyužívání věcí a jejich recyklace.

co budete zjišťovat

Hmotnost odpadů, které recyklujete, případně jinak využíváte. 

co vám data ukáží

Například jak přispíváte ke zmírnění změny klimatu tím, že eliminujete směsný odpad. A mnoho dalšího.

jak dlouho bude průzkum trvat

Jeden měsíc v průběhu školního roku (alespoň čtyři po sobě jdoucí týdny); 1 akce, kterou uspořádáme s cílem opětovného využití věcí (bazárek, bleší trh apod.)