původ a spotřeba potravin

Výběr potravin do našeho jídelníčku ovlivňuje náš dopad na klima řadou faktorů.

Pojďte zjistit, jak na tom jste!

co budete zjišťovat

Jaké potraviny a z jaké vzdálenosti dovážíte do vaší kuchyně a na váš jídelní stůl.

co vám data ukáží

Například, jak složení jídelníčku a dovoz potravin ovlivňuje produkci emisí, a kolik stromů by to muselo neutralizovat. 

proč se věnovat složení našeho jídelníčku a proč přemýšlet odkud potraviny kupujeme?

Výběr potravin do našeho jídelníčku ovlivňuje celkovou uhlíkovou stopu (vypouštění emisí CO2) řadou faktorů. Při výběru potravin záleží na jejich původu, vzdálenosti, použitém obalu nebo způsobu výroby. To vše by měl při svém nákupu každý z nás zvažovat.

Skladba našeho jídelníčku je dlaším důležitým faktorem. Chov hospodářských zvířat pro maso, vejce a mléko produkuje 10–15 % všech světových emisí skleníkových plynů. Zároveň lidstvo kvůli tomu využívá 70–80 % zemědělské půdy pro pěstování krmiv a pastvu místo toho, abychom tam pěstovali potraviny přímo pro lidi.

 V tomto pracovním listu zkusíme vyčíslit, nakolik můžeme ovlivnit produkované emise CO2, pokud budeme zohledňovat co jíme a sledovat původ našich potravin a s tím spojenou dopravní zátěž.