voda a klima

Jedním z největších důsledků změny klimatu je ovlivnění koloběhu vody. Pojďte zjistit, jak na tom jste!

co budete zjišťovat

Spotřebu pitné a užitkové vody i roční srážky ve vaší oblasti.

co vám data ukáží

Například jak různé povrchy (beton, tráva...) v okolí školy ovliňují vaše hospodaření s pitnou a užitkovou vodou. A mnohem víc!

proč se věnovat vodě v okolí školy?

Jedním z největších důsledků změny klimatu je ovlivnění koloběhu vody, a to na celosvětové i lokální úrovni. V reálném světě se to projevuje například výkyvy teplot, úbytkem podzemní vody, obdobími sucha nebo naopak přívalovými dešti s následnými povodněmi. Všichni víme, že vodu potřebujeme k životu, a nejen na pití, potřebují ji plodiny na našich polích, potřebují ji živočichové atd. Voda ovlivňuje i mikroklima našich měst (teplotu a vlhkost), má vliv na prašnost a tím i na náš zdravotní stav.

V našich možnostech je hospodařit s vodou v rámci vlastních budov a pozemků tak, bychom minimalizovali následky změn klimatu. Naši potřebu vody pokrýváme v naprosté většině upravenou vodou z vodovodních řádů a srážkovou vodu odvádíme co nejrychleji pryč. Podíváme se tedy podrobně na to, s jakým objemem vody (pitné i srážkové) hospodaříme, kolik dokážeme zadržet, ušetřit nebo kolik srážkové vody bychom mohli využívat a jak.