úspora vody v MŠ

Dali jsme si za úkol hledat a realizovat možnosti ÚSPORY VODY, kromě jiného vyvstal z našich diskuzí cíl-SUD NA DĚŠŤOVKU.
Tato akce je příkladem spolupráce dětí a dospělých pro něco, co má smysl.

Jelikož byl tento školní rok vzhledem k událostem ve světě specifický, pojali jsme ekovýchovu s lehkostí a zaměřili jsme se zejména na poznávání vody hravou formou.
S vodou jsme se seznamovali prostřednictvím diskuze, jejího zkoumání ve vnějším i vnitřním prostředí. Hlavním prostřekem byla hra např. na koloběh vody či vodovodní potrubí, vlastní výrobou čističky vody či návštěvou nedalekého Hostavického potoka.
Poté, co jsme se s vodou blíže seznámili a pochopili jsme její důležitost v širších souvislostech, udělali jsme si analýzu naší školky z hlediska vody a vybrali jsme si témata, kterými se chceme zabývat:
POZNAT KOLOBĚH PITNÉ VODY
S tím jsme se seznamovali prostřednictvím her, pokusů a především pozorováním vody v našem okolí.
ÚSPORA VODY V MŠ
V rámci úspory vody děti z ekotýmu nakreslily do všech umývárek obrázky, které dětem připomínají, že je třeba šetřit vodou. 
Vymysleli jsme služby Kapičkové správce, kteří hlídají, jestli nekapou kohoutky, či neprotékají záchody a případně to hlásí paním učitelkám nebo provozním zaměstnancům.
Při hledání možností, jak šetřit pitnou vodou v mateřské školce děti přišly na to, že bychom si mohli pořídit SUD NA DEŠŤOVOU VODU a zalévat s ní rostliny na zahradě. A tento nápad vzal za své, Honzík – člen ekotýmu se domluvil s rodiči a jeden sud nám nabídli. Naše školka má však vnitřní svod vody, tak jsme nejdřív vymýšleli, jak bychom dešťovou vodu mohli nejlépe chytat. Protože zápisy ze schůzek sdílíme na webových stránkách školky a na nástěnkách, jeden z tatínků nám nabídl, že by nám nainstaloval okapy na střechu nad pískovištěm.
Náš pan školník nám sud ukotvil pod okap a přidělal do sudu kohoutek. Teď si v letních horkých dnech můžeme natáčet vodu na zalévání ze sudu a nebudeme tak plýtvat vodu pitnou. KRÁSNÁ SPOLUPRÁCE PRO DOBROU VĚC!

Na základě analýzy naší školky a našich znalostí z hlediska vody jsme si stanovili cíle:
Poznat vodu a její koloběh
Úspora vody v MŠ
Následně jsme vytvořili plán činností s jednotlivými kroky
Do nového školního roku jsme přenesli neuskutečněné kroky – přednáška odborníka k tématu VODA (únor 22), výlet za čističkou a stanovili jsme nové cíle.

Monika Mikulenčáková, MŠ Jahodnice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?