Štítek: ekotým

navázání spolupráce mezi ekotýmy

Ekotým MŠ Vratimov navázala novou spolupráci s ekotýmem MŠ Paskov Přijali jsme pozvání paní ředitelky z MŠ v Paskově, která je tak jako...

schůzka ekotýmu s výrobou mýdel

Na velkém Ekotýmu jsme nejen zhodnotili činnost Ekotýmu a vytvořili plán brigády na červen, ale práci jsme si zpříjemnili tvořivou dílnou –...

hádanky nás baví

Při našem novém projektu jsme využili pracovní listy z webu Ekoškolky. Zpracovali jsme Analýzu odpadů a zvolili jsme tentokráte formu hádankovou. Vybrali...

dejte svému Ekotýmu jméno

S dětmi jsme se rozhodli, že náš Ekotým pojmenujeme. Mezi dětmi proběhla velká diskuse, kde zvítězily dva návrhy se stejnými...

malujeme s Ekoškolou

Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly čtyři témata Ekoškoly. Před setkáním...

jedeme v tom spolu

Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá. Pro sestavení Ekotýmu jsme využili společné schůzky s rodiči a dětmi....

Raškovické žížalení

Již 5. rokem se Ekotým v Raškovicích zabývá vermikompostováním. V roce 2017 nás sdružení Tereza oslovilo, zda bychom měli zájem zapojit...

schůzka Velkého ekotýmu v MŠ Čtyřlístek

Sešli jsme se na Velkém ekotýmu a vybrali na letošní rok téma odpady. Formou hry jsme třídili potraviny do kompostu. Zaměřili jsme se na bioodpad...