jedeme v tom spolu

Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá.

Pro sestavení Ekotýmu jsme využili společné schůzky s rodiči a dětmi. Tam jsme představili projekt Ekoškola jako takový, aktivity, které nás čekají a vyzvali je ke spolupráci. Realizovali jsme společnou schůzku rodičů a dětí, kde jsme všechny seznámili s tím, co se bude dít. Vyzvali jsme přítomné, aby se sami vyjádřili k nabízeným aktivitám a případně navrhli další. Poprosili jsme dospělé o spolupráci v Ekotýmu a vysvětlili jim, co z takové spolupráce vyplývá. Na konci schůzky jsme již měli zástupce rodičů, kteří projevili zájem o spolupráci.

MŠ Opava, Edvarda Beneše

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?