Štítek: analýza

ekoden, aneb velká pátrací akce

Analýza naší školy, do které se zapojila většina tříd naší školy. Akce proběhla dne 1.2. 2018 jako celodenní projektový den. Přípravu...

analýza u datlíků

Děti plnily dva úkoly. Prvním úkolem bylo zjistit, kolik máme hraček v MŠ z přírodního materiálu. Druhým úkolem bylo, udělat průzkum jaké...

úspora vody v MŠ

Dali jsme si za úkol hledat a realizovat možnosti ÚSPORY VODY, kromě jiného vyvstal z našich diskuzí cíl-SUD NA DĚŠŤOVKU.Tato akce je příkladem spolupráce...

jak se měří spotřeba vody ve školce

Snažíme se, aby děti pochopily význam vody a její využívání a šetření. V jednom z úkolů jsme společně sledovali spotřebu vody ve školce, děti...

hokus pokus

V rámci zpracovávaného tématu Odpady, jsme chtěli dětem přiblížit, jak se příroda vyrovnává s odpady. Proč a jak je důležité třídit odpad....

jak jídlo cestuje

Tvořili jsme mapu světa z vylisovaných listů. Děti zkoumaly, zda je lépe jíst potraviny z místa, kde žijí, či dovezené z dálky. Zkoumali...

proč vážíme zbytky jídla?

To, že děti v MŠ nerady jedí svačinky, asi není nic nového. Ale co s tím? Jak děti motivovat, aby rády jedly...

přírodní materiály ve školce

Pracovní listy k Obrázkové analýze skvěle posloužily k vytvoření přehledu, z jakých materiálů jsou hračky ve školce a které hrací prvky ve školce chybí....

s obrázkovou Analýzou je škola opravdu hrou

Jedna z možností jak s obrázkovými otázkami k Analýze pracovat je se doptávat se dětí promyšlenými návodnými otázkami. Jeden takový příklad nám poslala...

hádanky nás baví

Při našem novém projektu jsme využili pracovní listy z webu Ekoškolky. Zpracovali jsme Analýzu odpadů a zvolili jsme tentokráte formu hádankovou. Vybrali...