jak se měří spotřeba vody ve školce

Snažíme se, aby děti pochopily význam vody a její využívání a šetření. V jednom z úkolů jsme společně sledovali spotřebu vody ve školce, děti přicházely s nápady, jak můžeme vodou šetřit.

V rámci tématu Voda jsme se snažili zařadit do Plánu činností některé úkoly, podle kterých by mohly děti pochopit a vidět dopady využívání vody v naší mateřské škole. Jedním z těchto úkolů bylo sledovat spotřebu vody. Nejprve jsme vytvořili velký barevný plakát a paní školnice nám každý měsíc poskytla údaje o stavu vody. U dětí jsme se snažili přiblížit ponětí o daném množství spotřebované vody, který jsme přirovnali k nádrži na dešťovou vodu, kterou máme na školní zahradě. Děti si průběžně do plakátu lepily tolik obrázků nádrží podle toho, jaká byla naměřená spotřeba vody v jednotlivých měsících. Ve výsledku tak mohly porovnávat, jak se spotřeba v průběhu roku měnila a hledaly důvody, proč tomu tak bylo. Samy pak přicházely s návrhy, jak bychom mohli ve školce vodou více šetřit.

Na základě Analýzy jsme zjistili, že nevíme, jaká je spotřeba vody v mateřské škole. Proto jsme jako jeden z úkolů do Plánu činností zvolili pravidelné měsíční měření spotřeby vody. Děti tak snáze pochopily, že můžou vodu šetřit například při čistění zoubků a při zalévání zahrádky používat dešťovou vodu. S konečnými výsledky, dopady měření a návrhy na zlepšení plánujeme seznámit celý Ekotým na závěrečné schůzce.

Jana Marešová

MŠ Vlkava, okres Mladá Boleslav

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?