Štítek: klimatické změny

klimatický den země

Každoročně škola pořádá Den Země pro celou školu, letos jsme jej zaměřili na téma klimatické změny a pokusili se připravit 20 stanovišť,...

chodíme více pěšky

Zabývali jsme se tím, jak motivovat žáky a také učitele k tomu, aby více chodili pěšky a jak tuto aktivitu vyhodnotit. Jedním z našich...

najdi elektrosaura

Děti v domácnostech hledaly a fotily staré elektrospotřebiče, které se staly jejich Elektrosaury. Naučily se, kam patří starý mobil, lednička, televizor. Vysvětlily...

involving Parents in our Plan

While making our action plan, we wanted to think of ways to encourage our families to reuse and recycle at...

bezobalový obchůdek

Zabývali jsme se tématem ochrany životního prostředí a navázali spolupráci s bezobalovým obchůdkem. Zalíbil se nám koncept bezobalového prodeje firmy ZDRAVÉ JÁ...

klimatická změna a módní průmysl

Naše škola byla zapojena do celoevropské akce Týden globálního vzdělávání, letošní rok byl zaměřený na klimatickou změnu a na to jak klimatická změna...

víme, co dýcháme

Větráme krátce, ale intenzivně – Co to znamená? Jak je to správně? V rámci badatelského vyučování jsme si díky grantu MSK...

pěšky do školy

V rámci týdne mobility a ve spolupráci s organizací Pražské matky jsme uspořádali akci Pěšky do školy. Celá akce měla velký ohlas mezi...

reuse trh

Ekotým spolupracoval na vytvoření reuse trhu. Cílem bylo dát nový život starým věcem, aby se nemusely zbytečně vyhodit a skončit tak na skládce....

džungle před tabulí

Škola se přes noc proměnila v deštný prales. Na chodbách se ozýval velký rachot, který tentokrát nepocházel od dětí, ale od obyvatel...