chodíme více pěšky

Zabývali jsme se tím, jak motivovat žáky a také učitele k tomu, aby více chodili pěšky a jak tuto aktivitu vyhodnotit.

Jedním z našich stanovených cílů v rámci tématu Doprava je více chodit pěšky. Využili jsme tedy projekt 10 000 kroků a zapojili jsme se s naší školou a ekotýmem do říjnové výzvy. Úkolem ekotýmu bylo nejprve informovat žáky a učitele školy o této akci a jejím propojením s naším plánem a zjistit zájem. Akci jsme pojali jako soutěž mezi jednotlivými školními týmy, vyrobili letáčky, vymysleli a domluvili s vedením školy odměny. Jednotlivým týmům jsme pomohli s registrací. Toto téma bylo také probíráno v hodinách Biologie a ekologie. Povedlo se nám zapojit celkem 7 týmů s 49 účastníky a celkem jsme nachodili 7984,22 km. Při vyhodnocování se ukázalo, že zapojení žáky bavilo a mnoho z nich plánovalo v chození pěšky pokračovat. Při samotném vyhodnocování nám velmi pomohlo to, že aplikace sama počítala kroky a vedla statistiky. Můžeme tedy doporučit propojení více projektů a určitě se plánujeme zapojit i do dalších výzev.

Hana Dostálová, Masarykova střední š kola Letovice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?