najdi elektrosaura

Děti v domácnostech hledaly a fotily staré elektrospotřebiče, které se staly jejich Elektrosaury. Naučily se, kam patří starý mobil, lednička, televizor. Vysvětlily si význam jejich recyklace.

Ve 3.B děti hledaly Elektrosaura
V únoru jsme se zapojili do projektu Recyklohraní – Najdi Elektrosaura. Protože opakování je matka moudrosti, zaměřili jsme se na téma třídění a recyklace elektrospotřebičů. Pomocí hracích karet jsme se naučili, kam patří starý mobil, lednička, televizor, gramofon, pračka, mixér, počítač aj. Společně jsme vyplňovali pracovní listy a plnili různé úkoly. Připomněli jsme si, že vysloužilý elektrospotřebič nemusí nikde překážet a už vůbec to není nepotřebný odpad. Naopak – pokud ho předáme k recyklaci, poslouží nám jako zdroj cenných surovin. Vysvětlili jsme si, jak recyklací šetříme přírodu, vodu a energie. Ale ta nejzábavnější část čekala děti doma. V našich domácnostech se často povalují různé staré spotřebiče, což je velká škoda. Děti měly za úkol v domácnosti, ve sklepě či u babičky na půdě vyhledat a vyfotit nejstarší elektrospotřebič. Z fotografií jsme vybrali nejstarší a nejzajímavější elektrospotřebič a ten se stal naším třídním Elektosaurem. A posuďte sami, že děti našly opravdové poklady.


Mgr. Markéta Jarošková, ZŠ J.A. Komenského

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?