pěšky do školy

V rámci týdne mobility a ve spolupráci s organizací Pražské matky jsme uspořádali akci Pěšky do školy. Celá akce měla velký ohlas mezi žáky i rodiči.

V polovině září odstartoval první ročník osvětové kampaně Pěšky do školy, která má upozornit nejen na důležitost pohybu jako prevence dětské obezity, ale hlavně na nutnost zvýšení bezpečnosti před školami. Ta je často narušena právě rodiči-řidiči, kteří vozí své děti až před brány škol, kde vznikají nepřehledné a nebezpečné situace.

Tuto akci pořádá nezisková organizace Pražské matky, která se dlouhodobě zaměřuje na bezpečný pohyb v pražských ulicích. Cílem kampaně Pěšky do školy je založit tradici pěších dnů a zvýšit počet dětí, které se budou pravidelně dopravovat do školy pěšky. Chce dětem i rodičům nabídnout zážitek ze společné cesty, která může být příjemná a zábavná.  

Naše škola uspořádala Pěší den 19. září, uprostřed Evropského týdne mobility. Na přípravě se podílel Ekotým naší školy. Děti i rodiče byli informováni s dostatečným předstihem, aby si místo cesty autem naplánovali ekologičtější dopravu do školy. Bylo dobré, že se před akcí konaly třídní schůzky a rodiče se mohli domluvit mezi sebou, jak půjdou společně. Děti přišly pěšky, přijely na koloběžce nebo na kole, použily skateboard i MHD. Některé děti šly pěšky z větší vzdálenosti, například z Malvazinek, z Farkáně nebo od Waltrovky, ačkoli běžně jezdí MHD. Několik rodičů přivezlo děti autem, zaparkovali dále od školy a děti došly pěšky.

Po většinu školního roku chodí do školy pěšky, jezdí na koloběžce nebo MHD asi 62 % dětí naší školy. 19. září to bylo 97% dětí. Takže to bylo podstatné zlepšení. Na křižovatce před školou stáli žáci s transparentem Pěšky do školy a upozorňovali řidiče na probíhající akci. Před naší školou běžně parkují lidé, kteří pak pokračují v cestě do centra Prahy metrem. Každý den je tak před školou velké množství zaparkovaných aut, mezi kterými  žáci kličkují. Během naší akce byla před školou zaparkovaná pouze tři auta.

Někteří členové ekotýmu rozdávali dětem před hlavním vchodem „ zdravé tyčinky“ a bonbony. Další fotografovali, připravovali reportáž nebo natáčeli rozhovory s dětmi. Následující den vyplňovali někteří žáci dotazník na stránkách Pražské matky, kde odpovídali na otázky  jak se dopravili do školy, proč je dobré chodit pěšky a jak se jim Pěší den líbil. Zjistili jsme, že se tato akce líbila jak dětem, tak rodičům, někteří byli přímo nadšení a děti se ptaly, kdy bude tato akce pokračovat. Ohlasy na tuto akci tak byly většinou pozitivní.  Také jsme se zapojili do soutěže Zelené kilometry a počítáme všechny ekologické cesty do školy a ze školy v průběhu celého týdne mobility.     

Ilona Fibichová, ZŠ a MŠ Tyršova, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?