klimatická změna a módní průmysl

Naše škola byla zapojena do celoevropské akce Týden globálního vzdělávání, letošní rok byl zaměřený na klimatickou změnu a na to jak klimatická změna souvisí s módním průmyslem.

Žáci 9. ročníku se díky aktivitám, které dělali v hodinách ekologie a zeměpisu snažili pochopit, na jakých principech současný módní průmysl funguje a jaké jsou jeho důsledky. Též se snažili vymyslet, jak sami mohou přispět k řešení tohoto problému. Akci doprovázela výstava s názvem Život v bavlně, kterou si některé třídy prohlédli ve vyučování a pak o ni hovořili, jiní si ji snad povšimli a pročetli o přestávce. Vyvrcholením aktivit spojených s tímto tématem byla online konference a panelová diskuse, která byla zakončena workshopem, v němž se žáci snažili apcyklovat své oblečení. Ze starých riflí a jiných zbytků látek si ušili pytlík na tužky.  
Akce měla ještě dohru v hodinách českého jazyka, v němž toto téma zpracovávali formou úvahy.
Téma klimatické změny jsme v době covidu velice diskutovali s Ekotýmem na googlu classroom. Přišlo nám zajímavé se do této akce zapojit i se svoji třídou 9.|B a 9.D, protože jsme téma chtěli přiblížit i našim spolužákům. Myslím, že jsme se dozvěděli mnoho nového o rychlé a pomalé módě a mnozí jsme i změnili i svůj postoj k módě a při nákupech více přemýšlíme.

Barbora Bürglová, Mgr. Mikešová, ZŠ Přerov, Trávník

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?