klimatický den země

Každoročně škola pořádá Den Země pro celou školu, letos jsme jej zaměřili na téma klimatické změny a pokusili se připravit 20 stanovišť, které zaujmou děti od 1. do 9. třídy.

V rámci Dne Země každá třída připravila jedno stanoviště na školní zahradu, které se nějak dotýkalo tématu klimatické změny. Snažili jsme se, aby na stanovištích byly pestré aktivity, a aby se tam zvládlo vystřídat velké množství žáků (jsme škola pro cca 700 žáků), stanovišť bylo celkem 20. Žáci postupně plnili po skupinkách jednotlivé úkoly a získávali písmenka do kódu, který na závěr vyluštili. Aktivity na stanovištích byly např.:A/ badatelské – Určování mraků podle klíče; Měření teploty na různých površích; Pokus, které povrchy nejlépe vsakují vodu; poznávací – Porovnávání emisí států (množství hrášku ve sklenici); Nákup s co nejmenším množstvím obalu; Zjednodušený výpočet uhlíkové stopy; Poznávačka druhů, které se stěhují kvůli klimatu; pohybové – Běh s emisním „handicapem“ podle zvoleného dopravního prostředku; „Výroba“ energie jízdou na koloběžce; Hra na skleníkový efekt; spolupracující – Společné řešení problému apod. Každé stanoviště připravila jedna třída, obsluha stanovišť byli členové Ekotýmu. Den Země se povedl a část aktivit navíc dále využijeme při klimatickém vzdělávání.
Petra Šimonová, ZŠ Jílové u Prahy

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?