džungle před tabulí

Škola se přes noc proměnila v deštný prales. Na chodbách se ozýval velký rachot, který tentokrát nepocházel od dětí, ale od obyvatel pralesa, kteří na ně promlouvali ze školního rozhlasu.

A nejen před tabulí zažili pocit z pralesa žáci Základní školy Litovel, Jungmannova. Díky takovému prožitku se jim pak mnohem více vryly do paměti všechny informace o problematice palmového oleje, která je s pralesem úzce spojena.

Žáci šli ráno do školy připraveni na projektový den naplánovaný k oslavě Dne Země. Takové překvapení ale nečekali. Škola se přes noc proměnila v deštný prales.  Na chodbách se ozýval velký rachot, který tentokrát nepocházel od dětí, ale od obyvatel pralesa, kteří na ně promlouvali ze školního rozhlasu. Žáci se ponořili do hlubin deštného pralesa a na různých stanovištích se blíže seznamovali s jeho obyvateli a tropickými rostlinami, jejichž dary využíváme i my v srdci Evropy. Zamýšleli se nad velikostí (drobností) člověka vůči pralesu. Uvědomili si, kolik nám prales dává a že by bylo dobré na oplátku darovat něco pralesu. Velmi na ně zapůsobila problematika palmy olejné. Šokoval je přístup k původním obyvatelům, hrůzostrašné zacházení s orangutany, ničení životního prostředí, které má dopady na celou zemi. Zjistili, že důležitý je každý jednotlivec a že k tomu, aby se něco změnilo, stačí sledovat složení oblíbených výrobků a zvolit si ten, který palmový olej neobsahuje. Součástí aktivit byla i ochutnávka výrobků, ve které jasně zvítězili výrobky bez „palmáče“.

Protože akce měla mezi žáky úspěch, rozhodl se Ekotým, že o dopadech pěstování palmy olejné budou podobným způsobem informovat i veřejnost a to na akci Toulky Litovelským Pomoravím. Členové Ekotýmu zvali účastníky do prostor venkovní učebny, která se podobně jako škola, proměnila v deštný prales. Uvnitř byly vystaveny výstupy ze Dne Země, tj. výrobky, deníky, plakáty, informační letáky, fotografie, obaly od výrobků apod., ke kterým Ekotýmáci návštěvníkům podávali odborný komentář. Do kampaně zařadili i ochutnávku výrobků a dotazníkové šetření mezi účastníky na školním dvoře. O stánek byl veliký zájem, prohlédnout si ho přišel například i pan starosta a místostarosta města Litovel.

Ivona Smrčková, mentorka programu Ekoškola

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?