hokus pokus

V rámci zpracovávaného tématu Odpady, jsme chtěli dětem přiblížit, jak se příroda vyrovnává s odpady. Proč a jak je důležité třídit odpad.

V prostorách třídy jsme se snažili nasimulovat přírodní prostředí, kde jsme do plastové krabice přinesli hlínu ze školní zahrady. Hlínu děti rovnoměrně rozdělily do šesti políček, do který se posléze umístily předměty různých materiálů ( sklo, plast, ohryzek z jablka, chleba, žvýkačka, papír). S dětmi jsme vedli rozhovory „Co se bude dít s odpady v přírodě? „Jak dlouho trvá jednotlivým předmětům, než se rozloží?“ . Dětí průběžně hlínu zalévají, aby nasimulovaly přírodní podmínky. V měsíci dubnu máme v plánu pokus ukončit a podívat se a zhodnotit jeho výsledky

autor: Marcela Skalická a Iveta Němčíková, MŠ u Křížů, Havířov-Životice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?