ekoden, aneb velká pátrací akce

Analýza naší školy, do které se zapojila většina tříd naší školy. Akce proběhla dne 1.2. 2018 jako celodenní projektový den. Přípravu materiálů zajišťovaly děti z ekotýmu, sběr dat byl rozdělen podle náročnosti mezi 5.-9.ročník a ekotým následně vyhodnotil všechny získané informace.

Prováděli jsme analýzu školy, která se týkala těchto témat: voda, odpady, energie, prostředí školy a školní jídelna.
Po zkušeností ekotýmáků z minulé analýzy a také kvůli velkému počtu témat, jsme se rozhodli zapojit do sběru dat třídy z 5.-9.ročníku. Děti z ekotýmu rozdělili daná témata jednotlivým ročníkům:
5.ročník – odpady, 6.roč.-prostředí školy, 7.roč. – voda, 8.roč.- energie, 9.roč. – školní jídelna.
S paní učitelkou P.Sovadinovou nachystali ekotýmáci otázky k analýze z materiálů ekoškoly.
V daný ekoden (1.2. 2018) měli jednotlivé třídy za úkol zjistit zadané otázky. Mile nás překvapilo, jak důsledně a poctivě třídy vyhledávali dané informace. Projektový den hodnotíme velmi úspěšně.
Získané informace utřídily a vyhodnotily děti z ekotýmu. Z výrobou velkých plakátů pomáhali třídy 8.-9.ročníku v hodinách VV.
Všech 5 plakátů jsme vyvěsili na hlavní chodbě.

Mgr. Pavla Sovadinová, ZŠ Bruntál

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?