jak jídlo cestuje

Tvořili jsme mapu světa z vylisovaných listů. Děti zkoumaly, zda je lépe jíst potraviny z místa, kde žijí, či dovezené z dálky.

Zkoumali jsme na potravinách, které byly z domova a z dovozu, z jaké dálky k nám musely být dovezeny. Bavili jsme se o ekologické stopě, o spotřebě vody, benzínu, o práci, kterou bylo potřeba vykonat . Tvořili jsme mapu a na ní porovnávali vzdálenosti. Potom jsme si vytvořili auta a vzdálenosti graficky zobrazili. Pracovala na tom třída Myšek s paní učitelkou. Dosáhli jsme představy o různých druzích potravin, místech, kde rostou a o potřebě přemýšlet o tom, co a kdy jíme a kupujeme, abychom pomáhali chránit naši planetu. Plánujeme příště ušít ze záclon sáčky a nakupovat do nich, abychom se učili zbytečně nepoužívat plastové sáčky.

MŠ Na Děkance, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?