malujeme s Ekoškolou

Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly čtyři témata Ekoškoly.

Před setkáním Ekotýmu jsme řešili jednak to, jak informovat Ekotým, jehož členy jsou dospělí i děti, témata Ekoškoly a jak už při prvním setkání Ekotýmu propojit všechny zainteresované děti s Ekotýmem. Mluvili jsme s dětmi o tom, co je projekt Ekoškola a čím se zabývá. Děti pak výtvarně zpracovaly (kresba vodovými barvami a uhlem, modelování s plastelínou, stavění z lega) čtyři témata Ekoškoly. Tak vznikly čtyři soubory podobných děl, které jsme rozmístili na čtyřech místech ve třídě, kde se odpoledne sešel Ekotým. Děti také vytvořily cedulky s názvy témat Ekoškoly, které jsme při prvním setkání členů Ekotýmu rozdali dospělým členům. Každý z nich musel přiřadit svou cedulku k příslušnému výtvarnému zpracování tématu. Celý postup se opravdu vydařil! Děti i členové Ekotýmu nenásilnou a příjemnou formou získaly povědomí o tom, čím se Ekoškola zabývá. Došlo i k propojení mezi dětmi MŠ a Ekotýmem.

MŠ Brodek u Přerova

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?