navázání spolupráce mezi ekotýmy

Ekotým MŠ Vratimov navázala novou spolupráci s ekotýmem MŠ Paskov

Přijali jsme pozvání paní ředitelky z MŠ v Paskově, která je tak jako naše mateřská škola zapojena do mezinárodního programu Ekoškola. Jedno podzimní odpoledne jsme se s našimi Datlíky a Ještěrkami – členy dětského ekotýmu vydali na eko zahradu MŠ v Paskově. Ekotým dětí z paskovské mateřské školy nás provedl jejich zahradou, na které mají vytvořenou zážitkovou naučnou stezku s několika stanovišti. Na těchto stanovištích děti odpovídaly na otázky ze života volně žijících zvířat, dozvídaly se různé zajímavosti a plnily zadané úkoly. Prohlédli jsme si i další
vybavení a zajímavosti, které se na paskovské zahradě nacházejí. Moc se nám líbil výběh s křepelkami a řeka Olešná, která teče za zahradou MŠ. Tato návštěva byla pro nás nejen příjemná, ale zároveň velmi inspirativní. Na oplátku jsme pozvali paní ředitelku a děti z ekotýmu na návštěvu naší eko zahrady ve Vratimově. Těšíme se na další spolupráci. Ekotým MŠ Vratimov

Bc. Simona Gajdová, MŠ Vratimov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?