hádanky nás baví

Při našem novém projektu jsme využili pracovní listy z webu Ekoškolky. Zpracovali jsme Analýzu odpadů a zvolili jsme tentokráte formu hádankovou. Vybrali jsme však hádanky obrázkové, ne slovní, a totiž z nové Obrázkové analýzy.

Na první EKO schůzce jsme se pustili do Analýzy ODPADŮ. Uvítali jsme nový metodický materiál – obrázkové otázky k Analýze z EKOškoly.

Pro zpestření jsme tentokrát provedli Analýzu formou hádanek. Hádankami  byly právě tyto obrázky. Snažili jsme se vytvořit otázku, která by odpovídala obsahu obrázku. Členové EKOtýmu se rozdělili na děti a dospěláky. Děti samozřejmě „hádaly“ první. Kdo uhodl – tedy – vytvořil otázku, která souvisela s obrázkem, napsal na obrázek své jméno. Pro upřesnění jsme k obrázku přiložili již připravenou vytisknutou zformulovanou otázku. A kdo vytvořil více otázek – dospělí nebo děti? V našem EKOtýmu to byly děti. Možná proto, že již byly ze školky na téma „naladěny“, ale obrázky viděly na EKOschůzce prvně.

Výhodou hotových obrázků a hádanek je, že Analýza probíhá rychle. Navíc – pokud děti dokáží samy otázku vytvořit, budou i v budoucnu vědět, s jakou otázkou obrázek souvisí a co který obrázek znamená. Pomocí zelených a červených smajlíků jsme potom označili silné a slabé stránky mateřské školy. Náš zájem upoutaly hlavně obrázky s červenými smajlíky. Těmito otázkami, se budeme zabývat.
Vše je připraveno k dalšímu kroku a můžeme PLÁNOVAT.

Autor: Lenka Punčochářová, MŠ Oskava

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?