schůzka Velkého ekotýmu v MŠ Čtyřlístek

Sešli jsme se na Velkém ekotýmu a vybrali na letošní rok téma odpady. Formou hry jsme třídili potraviny do kompostu. Zaměřili jsme se na bioodpad z naší kuchyně a začali využívat kompostér.

Pomůcky: piktogramy, přesýpací hodiny, didaktická hra: “Na žížaly“, obrázky žížaly, mnohonožky, chvostík, plakát Kompostér, obrázek – koláž dětí z výsledků analýzy na téma Odpady, postavičky Alenky a Honzíka ze zbytků materiálů.
Odpoledne jsme se sešli v naší mateřské škole v hojném počtu, protože se nám počet členů Velkého ekotýmu v letošním roce rozrostl o nové členy. Nejprve si rodiče a děti rozdělili role-fotograf, zapisovatelka, servírka, myslitel, měřič času. Potom jsme si společně zopakovali, co je mezinárodní program Ekoškola a ukázali obrázek se sedmi kroky Ekoškolky.
Na tento školní rok jsme spolu s dětmi vybrali téma Odpady. Paní učitelka s dětmi z Kuřátek ukázala rodičům, jak jsme prováděli ve školce analýzu k tématu odpady. Všichni si prohlédli panáčky Alenky a Honzíka, které děti vyrobily z odpadního materiálu-ruličky, krabičky z kartonů, odstřižky látek. Děti při provádění analýzy chodily po školce a zjišťovaly, jestli správně ve školce třídíme odpad, zahrály si hru na třídění „Barevné kontejnery“, dívaly se venku, jestli máme v blízkosti MŠ kontejnery na třídění odpadu.
Na zahradě MŠ děti objevily ještě jeden kontejner a dozvěděly se, že je to kompostér, do kterého pan školník vyhazuje trávu po sekání zahrady. Z domova některé děti kompostér znaly a říkaly ostatním, co se do něj vyhazuje. Již při plnění tématu potraviny se děti v Ekoškolce učily, jak neplýtvat potravinami a kam jdou zbytky potravin-bioodpadu. A tak se děti rozhodly, že budou do kompostéru dávat bioodpad ze školní kuchyně.
V další části našeho setkání si děti s rodiči zahrály hru „Co do kompostu patří a nepatří?“ Třídily do dvou obručí předměty a povídaly si o nich. Také pro rodiče byla tato hra zajímavá, dozvěděli se při ní něco nového, např. že kosti do kompostu nepatří, shnilé ovoce také ne, naopak sedliny kávy a čajové sáčky ano…
Potom se děti proběhly při pohybové hře “Krmíme žížaly“, při níž měly za úkol vhazovat molitanové kuličky různých velikostí do otvorů v domečcích.
U posezení s občerstvením si všichni pěkně popovídali a rodiče nás inspirovali novými nápady. Rodiče se domluvili, že se zapojí a že nám přinesou nějaké žížaly a také zbytky rostlin a půdy z květináčů a truhlíků do kompostu. Na jaro společně zorganizujeme brigádu na školní zahradě, tatínkové zajistí přeházení kompostu.

Eva Mašitová, MŠ Čtyřlístek Běchovice, Praha

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?