sázíme les a uklízíme Česko

Jak se banda skřítků ze základní školy v Plavech rozhodla, že se pokusí změnit svůj svět za pomoci rýčů, velkých pytlů, rukavic a odvahy.

Bylo nebylo… Cestou necestou se toulala banda skřítků přírodou a do toho si zpívala (páč se báli medvědů). Najednou se jeden skřítek podivil, že je všude hromada smetí a druhý viděl z kopce vykácený smrkový les po kůrovci. Inu, tak se naši skřítci rozhodli, že vytáhnou na draka.

Na podzim se rozhodli, že zburcují všechny své přátele i nepřátele a 22.10. vzali do ruky motyky, rukavice, pláštěnky a stromy a vyrazili na vrchol. I přes nepřízeň počasí a osudu se jim zadařilo tuto příšeru porazit a osázeli celou velikou stráň pod rozhlednou Světlý vrch.

Druhý drak na svou smrt dlouho nečekal. 15.4. pokořili i jeho. Vyrazili v rukavicích a s pytli v ruce a po úmorných dvou hodinách drak lehl. Z jeho nozder se už řinul pouze zápach černých skládek, které skřítci nebyli schopni porazit.

Vysvětlivky:
skřítci = děti
přátelé = zaměstnanci školy
nepřátelé = obyvatelé obce (reálně jsou samozřejmě přáteli, použito pouze pro účely pohádky)
draci = lesní holiny a všudypřítomný nepořádek

Tyto akce už se v naší škole staly tradičními a hodláme v nich pokračovat i nadále. Do budoucna plánujeme ještě čištění řeky Kamenice (až se oteplí). Tradiční je i zimní a letní jarmark, který pořádáme na podporu ohrožených druhů zvířat ve spolupráci se Zoo Liberec.

Marie Navrátilová, MŠ Plavy, okres Jablonec nad Nisou

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?

chcete ucelenou metodiku k tomuto tématu?