sázíme les a uklízíme Česko

Jak se banda skřítků ze základní školy v Plavech rozhodla, že se pokusí změnit svůj svět za pomoci rýčů, velkých pytlů, rukavic a odvahy.

Bylo nebylo… Cestou necestou se toulala banda skřítků přírodou a do toho si zpívala (páč se báli medvědů). Najednou se jeden skřítek podivil, že je všude hromada smetí a druhý viděl z kopce vykácený smrkový les po kůrovci. Inu, tak se naši skřítci rozhodli, že vytáhnou na draka.

Na podzim se rozhodli, že zburcují všechny své přátele i nepřátele a 22.10. vzali do ruky motyky, rukavice, pláštěnky a stromy a vyrazili na vrchol. I přes nepřízeň počasí a osudu se jim zadařilo tuto příšeru porazit a osázeli celou velikou stráň pod rozhlednou Světlý vrch.

Druhý drak na svou smrt dlouho nečekal. 15.4. pokořili i jeho. Vyrazili v rukavicích a s pytli v ruce a po úmorných dvou hodinách drak lehl. Z jeho nozder se už řinul pouze zápach černých skládek, které skřítci nebyli schopni porazit.

Vysvětlivky:
skřítci = děti
přátelé = zaměstnanci školy
nepřátelé = obyvatelé obce (reálně jsou samozřejmě přáteli, použito pouze pro účely pohádky)
draci = lesní holiny a všudypřítomný nepořádek

Tyto akce už se v naší škole staly tradičními a hodláme v nich pokračovat i nadále. Do budoucna plánujeme ještě čištění řeky Kamenice (až se oteplí). Tradiční je i zimní a letní jarmark, který pořádáme na podporu ohrožených druhů zvířat ve spolupráci se Zoo Liberec.

Marie Navrátilová, MŠ Plavy, okres Jablonec nad Nisou

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?