jezírko

Chtěli jsme v naší vesnici ochránit ohrožená místa a zvýšit biodiverzitu. Za podpory projektu Mladí pro klima, Obce Telecí a místního podnikatele a školy jsme na zahradě vykopali tůňku.

Jako hlavní téma ekologických aktivit školy jsme si vybrali biodiverzitu. Žáci tehdy šestého ročníku, teď sedmého, členové ekotýmu, se zapojili do programu Mladí pro klima. Nakreslili jsme mapu Telecího, vytipovali ohrožená místa a provedli jejich analýzu. Navrhli jsme adaptační a mitigační opatření. Nakonec jsme se rozhodli to tůňku u školy. Tůňka by měla ochlazovat okolní vzduch a zvýšit biodiverzitu školní zahrady. Tento nápad jsme odprezentovali zastupitelstvu obce Telecí. Nápad se jim líbil a poskytli nám plachtu. Pan Krumpl byl ochotný a svým bagrem vykopal díru. Do díry se dala plachta, která se po pár dnech roztrhla. Proto se koupila plachta určená na jezírka. Aby do jezírka tekla voda, žáci kopali od budovy mateřské školy až k jezírku rýhu. Z okapů se svedla voda pomocí rýhy a husího krku. Potom jsme zarovnali terén, udělali přepad a zasadili vodní rostliny. Jezírko se postupně plní vodou. Těšíme se na Jaro až budeme pozorovat osidlování tůňky.
Další prostředek na zvýšení biodiverzity byl čmelín. Pan Cach chytil královnu a dali jsme ji do našeho koupeného čmelína. Královna bohužel zahynula. Proto se pokusíme letos tento nápad z opakovat znova a lépe.

Jakub Skala, Dominik Dvořák, Základní škola a mateřská škola Telecí

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?