hledání studánek

Hledání studánek je akce Ekotýmu, kdy se žáci celé školy snaží na svých výletech najít, vyfotografovat a napsat informace o co největším počtu studánek.
Hledání studánek je akce skupinky Voda, jejímž cílem je, aby si žáci uvědomili, jak důležitá je pro člověka voda a jak důležité je vodou šetřit. Žáci hledají na svých procházkách a výletech studánky, u kterých se vyfotografují, napíšou a zašlou o nich i stručnou informaci. Někteří hledají studánky náhodně, jiní vyrážejí na výlety cíleně, aby objevili další studánku. A je jich opravdu velké množství.

Eliška Novotná, Základní škola Nad Vodovodem, Praha 10,

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?