voda pro život i pro radost

Motivaci hrou „Na hledače vody“ shledávám jako velmi úspěšnou a doporučila bych ji. Do označování se zapojily všechny děti.

Aktivita: Hledači vody. Děti měly za úkol označit papírovým lepítkem s vlastní iniciálou, kde najdou vodu a vše, co vodu potřebuje. Lepítka na předmětech zůstala po celou dobu, kdy jsme se tématu věnovali, abychom se k nim mohli vracet už pro konkrétní odpovědi na otázky analýzy. Hledači vody zkoumali postupně prostředí třídy s umývárnou, toaletami, poté po částech zbývající prostředí celé mateřské školy i prostředí zahrady a blízkého okolí. Děti kontrolovaly polepené předměty, různé sanitární vybavení i nádoby – odpovídaly tím na otázku „Kde využíváme vodu?“ a „Kdo a co vodu potřebuje?“  

Vodu v zahradě děti hledaly i při „experimentu s papírovým kapesníkem“. Přikládáním kapesníku na různé plochy objevovaly v přírodě skrytou vodu – ta se objevila v podobě prosáknutých míst na kapesníku. 

Vodu jsme objevovali i ve vzdálenějším okolí – „Výlet za vodou“, kolem rybníka, řeky až k umělému jezírku, vytvořenému na zahradě spolu s domácí meteorologickou stanicí. Během výletu děti plnily úkoly tematicky zaměřené na vodu, neživot kolem vody i život ve vodě. Děti jsme také vedli k hledání odpovědí na otázky „Kde se voda bere?“, „Jak se dostaneme do MŠ?“ a „K čemu slouží čistička vody v blízkém okolí?“.     

Stěžejní aktivitou propojující důležitost vody s eko-otázkami byla dramatizace příběhu „Proč dešťová víla pláče?“.


Naše rada jinému koordinátorovi

Motivaci hrou „Na hledače vody“ shledávám jako velmi úspěšnou a doporučila bych ji. Do označování se zapojily všechny děti, aktivita byla nenáročná a přesto velmi efektivní, protože děti měly možnost hledat vodu jak v okolí MŠ, tak se podívat do všech částí školky: od tříd přes kuchyňky až po kotelnu s rozvody vody, kam jindy nemají přístup. Děti si díky této aktivitě uvědomily, jak důležitá voda je a napadaly je spousty možností, kde, na co a jak často ji používáme. 

Dramatizace příběhu „Proč dešťová víla pláče“, byla forma dětem blízká: přirozeně navodila žádané téma a otevřela prostor pro otázky, zabývající se ochranou vody. Tímto příběhem je možné navázat jak na koloběh vody, tak i na téma ochrany veškerých vodních toků.

Děti byly nadšené i z možnosti pracovat se zkumavkami – odebíraly a porovnávaly různé druhy vody, jejich čistotu, pach i barvu. Já osobně bych nakonec s dětmi vytvořila plakát pravidel, který bychom si umístily na vhodná místa. 

MŠ Čeladenská beruška

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?