Společné EKO aktivity Ježečků, Datlíků a Ještěrek

Členové ekotýmu ZŠ a MŠ Vratimov se na začátku školního roku domluvili na
setkání při společných aktivitách. Jedno říjnové odpoledne přivítali malí ekologové
Datlíci a Ještěrky kamarády Ježečky ze školy.

Sešli jsme se na naší přírodní školní
zahradě, kde byla připravená soutěžní stanoviště. Po vzájemném pozdravení a
seznámení s tématem „Voda“ si společně zazpívali písničku o vodě. Poté se děti
rozdělily do družstev a začaly plnit úkoly na stanovištích. Skládaly rozstříhané
obrázky s vodní tématikou, zahrály si na Popelky při třídění přírodnin, vyhledávaly a
přiřazovaly druhý obrázek pexesa s vodní kapkou a přiřazovaly k sobě správné
poloviny květin a větviček stromů. Po soutěžích si všichni společně prohlédli naši
krásnou zahradu se spoustou herních prvků, vzrostlých stromů, keřů, bylinek,
vyvýšených záhonů a různých zákoutí pro drobné živočichy. Nakonec jsme Ježečkům
za jejich návštěvu předali dárky – foukací žabičky. Také jsme se domluvili na dalším
setkání, které bude tentokrát ve škole. Už se na ně všichni moc těšíme.

Bc. Simona Gajdová – MŠ Vratimov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?