jak jsme vyrobili čistírnu vody

Při Analýze v tématu Voda si děti uvědomily, že pitná voda není samozřejmost. Musí se vynaložit hodně úsilí, než k nám voda doputuje a my můžeme otočit kohoutkem, napít se nebo si umýt ruce. Děti sestavily přírodní čistírnu a vyčistily špinavou vodu.

V rámci Analýzy v tématu Voda jsme navštívili Úpravnu vody, kde děti zjistily, že pitnou vodu získáváme z několika různých zdrojů. Než se voda vydá na cestu k našemu  kohoutku potrubím a trubkami, musí se pořádně vyčistit přes síta, vrstvy písku, a také je nutné přidat některé chemikálie. Získané vědomosti z exkurze nás natolik zaujaly, že jsme se s dětmi v jednotlivých třídách pokusili vyčistit špinavou vodu pomocí zmenšené čistírny.

Podle návodu jsme sestavili čistírnu z pet lahve, filtračního papíru, vaty, rozdrceného černého uhlí, písku a štěrku. Vše jsme postavili na prázdnou sklenici a nalili špinavou vodu z kaluže. Čekali jsme, co se bude dít… Pozorovali jsme, jak se různé nečistoty (jako třeba větvičky a lístky) zachytí na velkých filtračních částicích (např. na kamenech nebo písku), zatímco na zachycení malých nečistot byl potřeba velmi jemný filtr, jako vata nebo filtrační papír. Na dno pak protékala čistá (nečistot zbavená) voda. První pokus se v některých třídách úplně nevydařil. Vyčištěná voda byla stále trochu zakalená. Sdíleli jsme zkušenosti s výsledky pokusů ze všech tříd a děti přišly na to, že musíme navýšit množství filtračních částic. Druhý pokus se potom ve všech třídách vydařil. Vyčištěná voda byla průzračná. 
Děti si tak přiblížily skutečnost, že zajištění čisté vody, znamená mnoho starostí a lidské práce.

Rady ostatním koordinátorům: před pokusem je dobré navštívit Úpravnu vody a na konci pokusu dětem zdůraznit, že voda je sice čistá, nikoliv však pitná.

Autor: Ilona Rozlivková, MŠ Kytička , Pardubice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?