jak můžeme šetřit vodou

Na základě Analýzy jsme se rozhodli si v naší MŠ vyrobit spořiče splachování. Stačily PET lahve a písek.

Nápad na výrobu spořiče splachování vznikl na základě Analýzy poznatků dětí o vodě, konkrétně o možnostech, jak vodou šetřit. Děti navrhovaly šetřit hlavně zavíráním kohoutků. Spořič vody při splachování měl dětem v tomto ohledu ukázat jednu z dalších možností.
S dětmi jsme vyrobili spořiče splachovací vody – PET lahve, naplněné pískem – a vložili je do splachovací nádržky. Výsledek jsme pak představili rodičům.


Naše rada jinému koordinátorovi
Pro uvědomění a efektivitu činnosti doporučuji prezentovat činnost např. vytvořením plakátu, fotografií, článku; činnost s dětmi reflektovat, ptát se, jak by rodičům vysvětlili, co a proč jsme dělali. Celou činnost jsme fotografovali a fotografie vložili na webové stránky s popisem pro rodiče.

MŠ Čeladenská beruška, okr. Frýdek-Místek

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?