stavba přehrady na školní zahradě

Naší otázkou bylo: KDE SE BERE VODA? Povídali jsme si o vodních tocích a zjistili, že děti neví, co je to přehrada. Rozhodli jsme se jí vytvořit na školní zahradě.

Naší otázkou bylo: KDE SE BERE VODA? Děti si sesedly a návodnými otázkami jsme dospěli k závěru, kde se voda bere, co to je koloběh vody. Při tom jsme použily dětské encyklopedie. Společně jsme shlédli příběh o koloběhu vody. Potom děti vše zaznamenaly vlastní kresbou na velký papír, tak aby to pro ně bylo srozumitelné a uchopitelné. Děti se postupně začaly v koloběhu vody orientovat, povídali jsme si, kde je všude na zemi voda, kdo všechno vodu k životu potřebuje, o vodních tocích, které znají. Zjistili jsme tak, že děti vědí, kde se voda bere, a mají základní představu o koloběhu vody.
Z celého společného sezení vyvstala otázka, co je to vlastně přehrada, jak vzniká. Proto jsme se rozhodli, postavit si vlastní přehradu na školní zahradě. Nechtěli jsme na nic čekat a šli jsme do toho hned.

Děti společně s paní učitelkou vybraly vhodné místo pro stavbu, nanosili jsme patřičné nářadí na výkop. Některé děti začaly sbírat vhodný materiál pro vytvoření hráze- klacíky, kamínky apod. Pomocí motyček vykopaly strouhu pro vodu, pomocí klacíků a kamenů jí přehradily a nakonec nanosily vodu v konvích. Všichni napjatě čekali, zda se nám pokus podaří. A podařilo se, děti byly samozřejmě z celé akce nadšené. Většina dětí se do činnosti aktivně zapojila. Celou akci jsme zdokumentovali. Nyní mají děti představu o tom, jak přehrada vzniká.
Na příště jsme si naplánovali pokusy s vodou a další otázkou k Analýze k tématu Voda bude „Víte, odkud se ve školce bere pitná voda“ (z jakého zdroje školka získává pitnou vodu a kam odtéká)?

Kroky a témata Ekoškoly:

Analýzou bylo zjistit, kde se bere voda a vodní toky. Protože děti nechápaly, co je to přehrada a její funkci, rozhodli jsme se naplánovat stavbu přehrady na školní zahradě. Děti se aktivně zapojily do činnosti a pochopily tak funkci přehrady. Celou akci jsme fotografovaly, obrázky popsaly, děti nad obrázky diskutovaly, znovu si připomněly o co šlo. Celou akci jsme vystavěly pro rodiče na chodbě, děti o ní vyprávěly rodičům, vždy se u obrázků zastavovaly a povídaly. Stejně tak jsme jí využily na Web stránky školky.

koordinátorka Jana Dudová, MŠ Sluníčko, Krupka

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?