zahradní párty

V letošním školním roce vzešlo z analýzy, že bychom mohli na zahradě školy v zimním období instalovat krmítka a pomohli tak ptákům zpestřit potravu. Tento bod jsme zapracovali do plánu činností.
V letošním školním roce vzešlo z analýzy, kterou Ekotým prováděl na celém druhém stupni během projektového dnu, že součástí prostředí školy je i zahrada, kde bychom mohli v zimním období instalovat krmítka a upořádat tak pro ptáky zahradní piknik. Ekotým zajistil u vedení školy z Nadačního fondu školy finanční prostředky k podpoře nákupu materiálu. Ty jsme využili nejen na nákup prostředků k informování spolužáků. Pořídili jsme také krmivo a několik krmítek do začátku, než vyrobí spolužáci v pracovních činnostech, popř. doma za pomocí rodičů další. Díky znalostem z informatiky spolužák, nečlen Ekotýmu, ze sedmé třídy vytvořil plakát, který měl nabádat k „adopci“ krmítek jednotlivé třídy. Plakát jsme roznesli do jednotlivých tříd, zveřejnili na stránkách školy, facebooku i vstupu do školy. Do vestibulu jsme umístili nástěnku, která informovala spolužáky o tom, co mají ptáci v zimě nejraději a čím není vhodné krmit. Do aktivity se zapojili žáci prvního i druhého stupně i rodiče. Odměnou nám byl dobrý pocit z toho, že jsme pomohli během mrazivých dní ve volné přírodě zvířatům, kteří přivítali naše pozvání na zahradní párty.


Aktivita vzešla z analýzy mezi žáky 2.stupně, byla vybrána Ekotýmem do plánu činností a využita ve výuce přírodopisu, přírodovědy, pracovních činností.

Iveta Novotná

ZŠ Ostrava, Gen. Píky 13A, přísp.org.

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?