stopování skřítka Odpadlíčka

Pokusili jsme se analyzovat současný stav školky tak, abychom probudili zájem u dětí ale i rodičů.

Jak analyzovat současný stav ve školce tak, aby byla samotná analýza co nejvíce prožitková, vypovídající a probudili jsme zájem nejen u dětí, ale i rodičů o Ekoškolku? Sobotní výlet po okolí se stanovišti a stopování tajemného skřítka Odpadlíčka byl skvělý spontánní nápad, který otevřel další „dveře“.

Během zaří běžně na všech školkách probíhá adaptace dětí, seznamování s prostory a s pravidly vzájemné soužití. U nás máme již několik let také pravidla ekologická, tzv. desatero. Během září nám poslal několik dopisů tajemný skřítek Odpadlíček a pomohl nám si tato pravidla připomenout, debatovat o tom, co je a co není dobré. Děti velmi zajímalo, jak skřítek Odpadlíček vypadá a co dělá. Kreslily nám obrázky, jak si ho představují a jejich zaujetí bylo opravdu velké. A tak jsme na jedno sobotní dopoledne naplánovali „Stopování skřítka Odpadlíčka“. Během tohoto stopování jsme formou her a stanovišť zjišťovali a analyzovali, co děti znají, neznají, co jim dělá problém, co pletou, nepletou, rozdělili jsme si role Ekotýmu… Díky příjemné atmosféře se rodiče i děti se zaujetím pustili do plnění úkolů a do debat, co by se ve školce mohlo realizovat, co by si děti přáli… A to je přeci jen výborné pro budoucí plánování ekoaktivit. Více hlav, více ví. Když jsme skřítka Odpadlíčka vystopovali, zrovna dřímal u pařezu s pytlem v ruce a sbíral „lesní odpadky“. Do čištění lesa se okamžitě zapojili dospěláci i děti. Samotná atmosféra výletu vedla k výborným nápadům, jako je roční památníček skřítka Odpadlíčka, do kterého budou děti s rodiči psát zážitky z víkendu, během kterého si skřítka půjčí domů. Byli jsme velice překvapeni, nejen účastí na akci, ale také zapálením. Během jedné akce jsme analyzovali, vymysleli společně mnoho nápadů do plánu, získali si rodiče ke spolupráci a máme účinnou motivaci do budoucna – Odpadlíčka.

autor: Kateřina Trsková, MŠ Povrly

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?