my se deště nebojíme

Chtěli jsme zahradu a sázeli jsme i v děšti!

Když jsme se zabývali tématem Prostředí školy, tak jsme si vytýčili jako jeden z úkolů vytvořit na školní zahradě záhonky, o které se budou starat samy děti. Jelikož hlavní část školní zahrady prochází rekonstrukcí, zvolili jsme si jako místo plnění část před budovou školy, ve které žádné úpravy neprobíhají. S předsedou ZO ČSOP Havířov jsme se už v zimě domluvili na zajištění tří kusů vyhnilých kmenů stromů. Po jejich „doručení“ jsme je spolu s dětmi uložili na námi vybraná místa. Poté děti vyhnilou část kmenů plnily hlínou. V časných jarních měsících, po návratu ze školy v přírodě, jsme zaseli do truhlíků mimo jiné i semínka aksamitníku a pilně se o ně starali – zalévali, přenášeli ke slunečnímu svitu, přesazovali. Když se blížil čas Dne matek, tak jsme se dohodli, že pro maminky uspořádáme krátkou besídku a poté si každé dítě společně se svou maminkou zasadí svůj aksamitník do zahrádky před školkou. Bylo to naše tajemství, kterým jsme chtěli maminky překvapit. Vše bylo přichystáno a blížil se den D. Jenže právě to odpoledne se přihnal déšť. Vypadalo to, že tajemství rodičům odhalíme, ale nenaplníme. Jenže děti se nedaly odradit sliby rodičů o tom, že si kytičku zasadí někdy jindy. Malí zahradníci zkrátka trvali na svém – bude se sázet i v dešti! A světe div se, všechny sazeničky se to odpoledne ocitly za přispění maminek v připravených zahrádkách. Dokonce jedna maminka překvapila učitelky třídy tím, že přinesla do školky dvě vypěstované květiny a obdarovala jimi spolu se svým dítětem paní učitelky. Dřevěné zahrádky kvetly a zkrášlovaly prostředí školky až do pozdního podzimu. Podařilo se nám vytýčený úkol splnit a letos už máme v truhlíku rovněž zaseto. 

Kroky a témata Ekoškoly:

Ekotým
Na Besídce ke Dni matek představil svou činnost všem účastníkům.
Analýza
Zjistili jsme, že děti nemají na zahradě oblíbené místo; máme málo rostlin ve školce a hlavně na zahradě, děti samy nepečují o rostliny.
Plán činností
Změnit zahradu – vytvořit v ní místo, které by si samy děti osázely sazenicemi a pečovaly o ně.
Sledování a vyhodnocování
Stanovený úkol se podařilo v celém rozsahu naplnit.
Informování a spolupráce
Na Besídce ke Dni matek byli rodiče dětí dané třídy seznámeni s průběhem činnosti Ekotýmu. Zahrádky byly a nadále jsou umístěny tak, že je mohly a stále mohou vidět všechny děti se svými rodiči při návštěvě školky. Při zalévání se střídaly děti všech tříd.

MŠ Balzacova, Havířov – Podlesí

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?