jezírko a bosostezka

V rámci tématu Voda jsme zjistili, jak je důležitá pro život, rozhodli jsme se tedy, že podpoříme biodiverzitu naší školní zahrady a vytvoříme si zde vodní ekosystém v podobě jezírka s bosostezkou.

V loňském roce jsme se s ekotýmem zaobírali tématem VODA, a protože jsme neměli dost prostoru toto téma plně uchopit, rozhodli jsme se, že si téma necháme i v tomto roce.
V loňském roce jsme zjistili, jak je voda důležitá pro život, jak moc jí potřebuje člověk a co vše je třeba, abychom si zajistili vodu pitnou. Dále jsme se dozvěděli o tom, že je domovem mnoha rostlin a živočichů. O tom jsme se přesvědčili i na naší dobrodružné cestě k Hostavickému potoku, kde jsme viděli, jak to u takového vodního zdroje žije. Zahlédli jsme malé rybky, žáby, které nafukovaly své krky, užovku, ležící na vodní trávě a také mnoho broučků.
Zatoužili jsme tedy po tom, mít takovou rozmanitost i u nás na školní zahradě.
Děti nejdříve napadlo, že by bylo skvělé mít na zahradě potok, ale po tom, co jsme si vysvětlili, že s potokem by to bylo dosti obtížné, domluvili jsme se na jezírku. Děti vymýšlely, co by kolem jezírka chtěly mít a jak ho vyzdobit, padlo mnoho nápadů, až vyvstal jeden, který všechny předešlé spojil dohromady – CHODNÍČEK PRO BOSÉ NOHY.
Diskutovali jsme o tom, co je všechno potřeba zajistit, abychom náš záměr mohli uskutečnit.
Shodli jsme se na tom, je toho opravdu mnoho a budeme s naším cílem potřebovat pomoci a tak jsme rovnou vytvořili pozvánky pro ekotým s rodiči.
Na schůzce s rodiči děti představily svůj plán a požádaly je o pomoc. Společně jsme si prošli naší zahradu a hledali jsme ideální místo pro jezírko a stezku, následně jsme si ujasňovali představy o tom, jak by to mělo vypadat. Máme veliké štěstí, protože ochota rodičů byla veliká a rovnou začali nabízet, čím by kdo mohl přispět.
Po domluvě s rodiči jsme pro lepší a snazší kooperaci vytvořili Whats-upovou skupinu.
Ze zápisů z velkého ekotýmu jsme s dětmi vytvořily PLÁN ČINNOSTÍ a určili si zodpovědné osoby:
Jáma na jezírko a cestičky na stezku (všichni členové ekotýmu, ale hlavně siláci tatínkové)
Zajistit vanu na jezírko, aby nám neutíkala voda (paní učitelky)
Molo (jeden z tatínků- vášnivý truhlář)
Rostliny k jezírku a kolem jezírka (maminky a paní učitelky)
Materiál k ohraničení a podložení bosostezky (paní učitelka v kontaktu s Lesy hl. m. Prahy)
Materiál do bosostezky (děti + rodiče)
Postupná realizace (celý ekotým)

Projekt se pomalu ale jistě realizoval a děti s radostí odškrtávaly naše hotové malé krůčky k velkému cíli.

S dětmi a rodiči jsme se na školní zahradě setkávali opravdu intenzivně 2x-3x do měsíce.
Tu jsme společnými silami vykopali jámu, odváželi hlínu a zasadili vanu, příště tatínkové upevňovali molo a maminky s dětmi osazovaly jezírko rostlinkami a kameními.
Nakonec jsme do jezírka zasadili leknín, vodní iris a ubytovali jsme zde párek karasů, které nám přinesl syn paní ředitelky.

Následně jsme se pustili do bosostezky – tatínkové kopali cestičky na stezku, děti odvážely hlínu a maminky se pustily do natírání plaňěk naší Divoké zahrádky. Stezka se podložila geotextílií a ohraničila velkými kmeny stromů. Jednotlivé parcely jsme pak s dětmi vyplňovali tím, co do bosostezky přinesly – mulčovací kúra, šišky, žulové kameny, podlouhlé větvičky, písek, ořechy a kulatiny.
Společnými silami jsme vytvořili něco překrásného, v jezírku sledujeme rybky, ale brzy se zde také zabydleli larvy vážek, komárů, potápník a bruslařky.
Za nedlouho nám udělal radost i leknín, který nám ukázal svůj krásný květ. Tedy náš záměr rozšířit biodiverzitu školní zahrady a vytvořit další podněty pro dětské bádání a poznávání byl naplněn.
Na bosostezce masírujeme svá chodidla a vůbec si kolem našeho jezírka užíváme mnoho zábavy. Nejkrásnější na celém projektu bylo však to, že se náš ekotým stmelil, vznikla nová přátelství a děti měly možnost zažívat s rodiči a přáteli příjemné chvíle na naší zahradě, kdy jsme společně a bez úsilí zrealizovali náš velký projekt.

Teď nám už chybí pouze dvě věci:
1, Ve středu bosostezky je dřevěná tabule se stříškou. Ve spolupráci se dvěma maminkami jsme vytiskly velké obrázky koloběhu vody a vodního ekosystému s jeho živočichy. Tyto obrázky umístíme na tabuli za příznivého počasí, kdy bude dřevo suché.
2, Během osazování jezírka jsme zasadili i motýlí keře, tak doufáme, že k jezírku přilákáme i nějaké pěkné motýli.

Shrnutí:

V tématu Vody jsme skrz analýzu vytvořili plán činností, ve kterém byl jeden z cílů čištění a zkoumání vodního zdroje a jeho ekosystému v našem okolí.
Téma vody nás velice uchvátilo, a proto jsme v něm pokračovali i následující rok.
Na základě poznatků o vodě jako ekosystému a přímé zkušenosti, jsme se rozhodli stanovit si nový cíl a to, vytvořit vodní ekosystém i na naší školní zahradě. Tento cíl jsme rozplánovali na jednotlivé kroky, ze kterých vznikl plán činností. Projekt jezírko má přesah i do tématu Prostředí, které jsme měli dva roky zpět, a jeden z našich cílů bylo rozšiřovat biodiverzitu naší školní zahrady.

Monika Mikulenčáková, MŠ Jahodnice, Praha – Kyje

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?