ekotřída

Článek představuje celoroční soutěž Ekotřída. Účelem soutěže je zapojit do témat Ekoškoly většinu žáků školy.

I když za náš největší tahák považuji celoroční hru pro ekotým Vlčí perla, budu psát o Ekotřídě, protože etapovou hru pro ekotým jsme představili už při prvním auditu.
Ekotřída je celoroční soutěž pro celou školu. Účast v ní je dobrovolná, ale i letos se zapojily všechny třídy. Princip je jednoduchý. Na začátku roku účastníky seznámíme s pravidly (oproti jiným letům se občas trochu mění, aktualizujeme je podle situace). Třídy během roku plní úkoly a za to získávají body. Co bodujeme? Hlavně třídění odpadu. Pak šetření vodou a energiemi. A taky zapojení tříd do akcí pořádaných ekotýmem – např. vloni jsme uspořádali Vlčí tlapku, Tlapičku, tradičně bývají aktivity ke Dni Země, ke Dni vody, Vlčí Vánoce, sběr hliníku, sběr papíru. Letos to byl Den bez aut, Energy Day, Matykapka ke Dni vody atd. Body pravidelně zapisujeme do tabulky, která visí na nástěnce na Vlčím plácku a je všem běžně přístupná. Na konci roku body sečteme a nejlepší třída obdrží diplom, něco na zub a získává titul Ekotřída, kterým se může pyšnit až do vyhlášení nového vítěze v příštím školním roce. Jak jsem již uvedl, princip velmi jednoduchý, realizace je mnohem náročnější zejména pro členy ekotýmu. Dvakrát i vícekrát do měsíce mají mimo jiné své úkoly tzv. službu, kde podle rozpisu kontrolují třídění odpadů ve třídách, šetření vodou a energiemi (např. správné větrání), bodují to a sami zapisují do tabulky. Určený člen ekotýmu pak body sčítá a převádí do centrální tabulky. Vybudovat tento systém bylo velmi obtížné, než si děti zvykly, že nemohou službu vypustit, než se přestali menší členové ostýchat vstoupit do učeben vyšších ročníků, než se žáci školy naučili respektovat členy ekotýmu, jejich rady a doporučení. V ekotýmu máme chlapce, který má na starosti rozpis služeb a hlídá si to. Pokud např. někdo není přítomen, sám provede v rozpisu změnu, výměnu atd. Taky obchází děti a službu jim připomene. Občas nám to zaskřípe, jindy to zas běží jak po másle, ale je fakt, že v případě středně velké školy, jako je ta naše, to ještě jde. U velkých škol s počtem nad 500 dětí si to neumím představit, ledaže by měli velmi početný ekotým. Pro malé školy ovšem ideální.
Tolik naše Ekotřída, i když nepochybuji o tom, že řada ekoškol něco podobného již s úspěchem provozuje.

Jiří Tyl, ZŠ a MŠ Dr. Joklíka Kyjov

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?