děti sází stromy

Děti přišly s nápadem vysadit nové stromy na školní zahradě a také v okolí MŠ.

V rámci letošního tématu PROSTŘEDÍ se děti z Ekotýmu rozhodly zasadit nové stromy na školní zahradě a také listnatý nebo jehličnatý strom na prostranství v okolí naší mateřské školy. Začali jsme společně plánovat kroky pro uskutečnění našeho doposud největšího projektu. Nejprve jsme uspořádali SBÍRKU NA STROMY. Na všechny třídy jsme pořídili kasičky a také jsme založili speciálně zřízený účet na tuto sbírku. O našem projektu jsme informovali širokou veřejnost v Listech Prahy 14, dále na webu MŠ a prostřednictvím vylepených plakátů. Tyto plakáty stromů malovaly děti a také je společně s rodiči umístili na viditelná místa. Díky rodičům z Ekotýmu se nám podařilo navázat spolupráci s Lesy hl. města Prahy a také zajistit pozemek pro výsadbu stromů na veřejném místě. Rodiče společně s dětmi hlasovali v anketě o výběru ovocných stromů na školní zahradu. Naší MŠ navštívil odborník z organizace Lesy hl. města Prahy, provedl studii prostředí a doporučil nám ideální stromy k výsadbě.
S tímto odborníkem také připravujeme přednášku pro děti a rodiče na téma: životní prostředí a péče o stromy. V současné chvíli máme vybrané peníze na koupi stromů. Naše sbírka oslovila rodiče a širokou veřejnost takovým způsobem, který jsme nečekali. Podpora byla opravdu veliká. Čeká nás zakoupení ovocných stromů na školní zahradu a listnatého stromu na veřejné prostranství. A čeká nás také závěrečná slavnost, kde společně stromy zasadíme. Tento projekt má dlouhodobý přesah a děti si na něm mohou uvědomit, že i malými kroky se dá dosáhnout velkých změn. Odkaz na video: https://www.youtube.com/watch?v=q-WqE9aMXJc&feature=youtu.be.

Kroky a témata Ekoškoly:

Náš projekt Dětí sází stromy se prolíná téměř všemi kroky Ekoškoly. V Analýze je propojen s otázkou – Rostliny na zahradě a Jak mohou děti ovlivnit podobu školky. V Plánu činností je tento projekt rozpracován na jednotlivé části, které jsou nutné pro realizaci výsadby stromů. Jako další krok bych uvedla spolupráci Ekotýmu rodičů a dětí, která byla obrovská.

MŠ Jahodnice

ještě nejste zapojeni do programu Ekoškola?